Podioví hosté

Moderace: Charlotte Klonk

Charlotte Klonk (narozená 1965 v Kasselu) je profesorkou dějin umění na Humboldtově univerzitě v Berlíně.
Vystudovala dějiny umění na univerzitě v Hamburku a University of Cambridge. Po získání doktorského titulu působila 1993 až 1995 jako Junior Research Fellow na Christ Church College v Oxfordu, v letech 1995 až 2005, pak jako docentka dějin umění na University of Warwick.
V roce 2001 přišla jako Alexander-von-Humboldt-Fellow do Institutu Maxe Placka pro dějiny vědy a 2005 jako Fellow do Vědeckého kolegia v Berlíně.
Jako vědecká pracovnice poté pracovala na Institutu dějin umění a zobrazování na Humboldtově univerzitě v Berlíně, kde v roce 2007 dokončila svou habilitaci.

Caroyln Christov-Bakargiev

Jako kurátorka, autorka a vědkyně zabývající se tématem politika estetiky a umělecké praxe byla Carolyn Christov-Bakargiev (narozená 1957 v Ridgewoodu v New Jersey, USA) uměleckou vedoucí akce dOCUMENTA (13), která se konala 9.  června až 16. září 2012 v Kasselu.
V roce 1999 přešla na pozici seniorské kurátorky v MoMA PS1 v New Yorku.
V letech 2002 až 2008 pracovala jako hlavní kurátorka Museo di Arte Contemporanea di Torino v Castello di Rivoli, kde od roku 2009 zajišťuje dočasné vedení.

Susanne Pfeffer

Susanne Pfeffer (narozená 1973 v Hagenu) je od roku 2007 kurátorkou na KW Institute for Contemporary Art v Berlíně a hostující kurátorkou a poradkyní MoMA PS1 v New Yorku.
Jako hostující kurátorka realizovala tak celou řadu dalších výstav, mj. pro bienále v São Paulu, muzeum Boijmans van Beuningen v Rotterdamu a Muzeum moderního umění ve Varšavě.
Vystudovala dějiny umění u profesora Bredekampa v Berlíně a v roce 2001 začínala jako asistentka výstavy v Kölnischer Kunstverein, zajišťovala kurátorskou pomoc Udo Kittelmannovi v Muzeu moderního umění ve Frankfurtu nad Mohanem. V letech 2004 až 2006 byla uměleckou ředitelkou v Künstlerhaus Bremen.

Jeremy Shaw

Jeremy Shaw (narozený 1977 ve Vancouveru) je kanadský umělec žijící v Berlíně, který využívá nejrůznějších médií jako filmové a video instalace, performances a fotografie. Jeho práce byly představeny v rámci samostatných výstav v MoMA PS1 v New Yorku, MOCCA v Torontu nebo v rámci skupinových výstav v Stedelijk Museum a v Palais de Tokyo v Paříži.
V letech 1998 až 2009 zodpovídal za Circlesquare, elektronický undergroundový hudební projekt.
Jeho práce „Introduction to the Memory Personality“ je součástí výstavy ONE ON ONE v KW Institute for Contemporary Art.