1 / 1

Vyložení pojmu „rituál“.

Setkání průmyslu a univerzitního výzkumu. Cílem spolupráce iniciované společností Dornbracht je: vývoj diskurzu o rituální architektuře na mezinárodní architektonické scéně. Zadáním společnosti Dornbracht bylo přitom široké téma „rituální architektura“, které však nemělo žádný obsahový vliv na proces a výsledky. Skupina osmi studentů ETH v Curychu se věnovala problematice ve třech fázích po dobu jednoho semestru. Činnost výzkumné skupiny byla zakončena veřejnou závěrečnou obhajobou a posouzením ze strany zástupců katedry a přizvaných hostujících oponentů. Závěrečné oponentury na různých katedrách tradičně představují vrchol každého studijního roku na ETH v Curychu. Dokumentace o projektu vyšla v nakladatelství Birkhäuser.

Documentation