Masová mobilita, datové sítě a peněžní transakce.

Individuum a společenská masa - oba tyto póly najdeme v díle Thomase Bayrleho. Jeho díla jsou trvale ovlivněna četnými cestami do Japonska a do Číny. Totalitní struktury masových pochodů, zahlcení konzumních trhů průmyslovým zbožím: to je aspekt, který Bayrleho přitahuje a odpuzuje zároveň. V rámci podpory projektu Dornbracht Installation Projects přešlo Bayrleho dílo „Věž s dálnicí“, které vzniklo ve spolupráci s architekty Nikolausem Hirschem a Michelem Müllerem, do vlastnictví frankfurtského Muzea moderního umění (MMK). „Dálnice“, symbol masové mobility a dopravního toku obecně, zde také odráží bezbřehost globálních datových sítí a mezinárodních peněžních transakcí.

Documentation