1 / 3

2 / 3

3 / 3

Cloud Cities

Pavoučí sítě, astrofyzika a legendární vizionáři jako například Buckminster Fuller − to jsou jen některé zdroje, kterými se nechal inspirovat umělec Tomás Saraceno. Svá díla nazývá biosféry: ty jsou jako organické spleti prostoru obývány tu rostlinami, tu drží pouze na černých lanových sítích a vznáší se v prostoru. Předmětem zájmu umělce, který původně studoval architekturu, je naše současné a budoucí životní prostředí a společnost. Expozice instalovaná v muzeu Hamburger Bahnhof zaujímá celý prostor Historické haly − je to totiž poprvé, kdy Saraceno společně prezentuje asi 20 svých „biosférických prací“. Saraceno zde představuje návrh trojdimenzionální vize utopického životního světa, do nějž mohou návštěvníci vstupovat a prožívat, jak systém jednotlivých modulů utváří nový prostorový kosmos.