Most mezi politikou a uměním.

„American Index of the Hidden and Unfamiliar“ - tak zní název série děl od Taryn Simon, která byla vystavena za podpory Dornbracht Culture Projects v roce 2007 ve frankfurtském Muzeu moderního umění (MMK). V rámci tohoto projektu, který tvoří více než šedesát velkoformátových fotografií, zdokumentovala americká umělkyně místa, která spoluutvářejí obraz USA, avšak která zůstávají širímu publiku ve skutečnosti skryta. Mezi zobrazenými motivy najdeme např. centrálu Ku-Klux-Klanu, seminární místnost scientologické církve a ředitelství CIA. Jakmile je to možné, vytahuje umělkyně velkoobrazový fotografický přístroj a při fotografování dbá na pečlivé nasvícení. Nenásleduje tak výslovně tradici novinářské momentky.

Documentation