1 / 2

2 / 2

Na hranici zobrazitelnosti.

Teresa Margolles se zabývá tématem smrti. Nebo lépe řečeno: mrtvými. Výchozím bodem její umělecké činnosti je práce asistentky soudního lékaře v márnici v Mexiko-City. Mrtví, se kterými se tam setkává a o kterých pojednávají její umělecká díla, jsou oběti násilných činů, drogově závislí, neidentifikovatelné mrtvoly. Většinou jsou to mladí lidé, často také děti. „O sociální a ekonomické situaci této společnosti velmi zřetelně vypovídají mrtví, kteří den co den zaplňují prostory márnice v mexické megalopoli,“ říká Margolles. Výstava Muerte sin fin prezentovaná v roce 2004 v Muzeu moderního umění(MMK) ve Frankfurtu za podpory Dornbracht Culture Projects byla celosvětově první velkou samostatnou výstavou mexické umělkyně.

Documentation