1 / 1

Nástěnná malba „The Chicken-and-Egg-No-Problem“.

Bez ohledu na chronologickou posloupnost umístil Tobias Rehberger vedle sebe 40 třídimenzionálních prací, které představují průřez jeho 15letou uměleckou tvorbou. Díla nasvícená bodovými světly vrhala stínové obrazy na protilehlou stěnu. Zatímco vznikalo nové dílo, zobrazovalo se to staré v novém světle: nástěnná malba (ze světla a stínů). Nástěnná malba by nebyla myslitelná bez Rehbergerových skulptur. Stejně jako je nemyslitelné vejce bez slepice. Ale je myslitelné třídimenzionální zobrazení bez dvoudimenzionální skicy? Co tedy bylo dříve? Stejně jako slepice a vejce byly předmětem Rehbergovy konfrontace skulpturální dílo a jeho stínový obraz. Výstava, která byla převzata z muzea Stedelijk Museum CS v Amsterodamu, byla prezentována v roce 2008 za podpory Dornbracht Culture Projects v muzeu Ludwig v Kolíně n. R.