Video.

Třetí publikace Statements se věnuje současnému videoumění. Jsou zde zastoupeni tito umělci: Rosemarie Trockel, Douglas Gordon, Lothar Hempel a literát Benjamin von Stuckrad-Barre. Rosemarie Trockel je autorkou videa s názvem „Byla noc, bylo chladno, a měli jsme hodně vypito“. Douglas Gordon nazval svůj film jednoduše „Bathroom“ a Lothar Hempel zase „Splavenina“. Autor Benjamin von Stuckrad-Barre napsal pro řadu Statements 03 krátký příběh s názvem „Bad Vibes“.

Documentation