Díky jednotnému uspořádání všech produktů Dornbracht je možná souhra modulů nezávisle na designu a jednotlivých sériích. Produkty z různých sérií lze navzájem kombinovat a univerzálně používat. Kombinovatelnosti funkcí a designu se nekladou žádné meze.