Extra/Ordinary

Dornbracht Conversations 3

A further dimension on the rise of New Normal

Pokud v poslední době sledujeme diskuse, příspěvky v časopisech a knižní novinky na téma designu, napadne nás: Jeden ze stěžejních bodů představuje zdánlivě zásadně se měnící pohled na určování tvaru. „Duch doby“ a „životní styl“ ustupují na mnoha místech nové normalitě: „The New Normal“. Co to znamená? Jsou nadčasovost, klidnost, smysl pro pospolitost a pozornost novými znaky doby? „Mým osobním přesvědčením je, že zažijeme změnu hodnot, kterou pochopí přinejmenším určitý okruh zákazníků,“ řekl designér výrobků Stefan Diez (účastník Dornbracht Conversations 1). „Za obzvláště cenné nebudeme pokládat pouze řemeslně dokonalé provedení, ale stále silněji si budeme všímat také způsobu „Jak“.“
Pro ekonoma a autora Richarda Floridy nastává úplně nová konzumní éra: Stav již nebude demonstrován nadbytkem, nýbrž prostřednictvím promyšlené spotřeby. Vypadá to, že jeden tímto směrem jdoucí trend se již delší dobu projevuje. Již před nějakou dobou zaujala výstava o biedermeierovské éře s titulem „Die Erfindung der Einfachheit“ (Objev jednoduchosti). Výstava působivě vyjádřila opět probuzenou touhu dalších částí společnosti po nové přehlednosti, nové čistotě a také ctnostnosti. Byla vyvolána různými krizemi a stále se zvyšující mírou komplexnosti.
„Dornbracht Conversations (DC)“ se věnovala souvisejícím otázkám pod titulem „Extra/Ordinary. A further Dimension on the rise of New Normal“ (Extra/ordinérní. Další dimenze na vzestupu nové normality). Formát Dornbracht Con- versations pravidelně svádí dohromady osobnosti z oborů architektury, designu a umění, aby odpovídaly na centrální otázky k tématu, které určuje směr, a aby představily své vlastní zkušenosti a přístupy a diskutovaly s publikem. Stanoveným cílem mezitím třetího pořadu v řadě Dornbracht Conversations byl zásadní rozbor souvislosti mezi aktuálními směry ze společnosti a jejich relevancí pro vývoj designových strategií, design výrobků a architektury. Jednalo se například o změněný, hlouběji jdoucí pohled na design – nejen mezi teoretiky designu nebo mezi sociology, ale v širším publiku, mezi spotřebiteli designu. Diskuse se zúčastnili Mateo Kries, kurátor a vedoucí programu muzea Vitra Design ve Weil am Rhein, designér Michael Sieger, architekt Matteo Thun, autor Thomas Wagner, Creative Director Mike Meiré a Andreas Dornbracht. Moderátorem diskuse byl Marcus Fairs, novinář a zakladatel architektonické a designové platform „dezeen“. Zřejmý byl požadavek zabývat se jako firma neustále aktuálními otázkami v kontextu designu, kultury, architektury. A vyvíjet úspěšné produkty, které se otevřou širokému spektru tvarů a budou také zároveň zahrnovat relevantní vlastnosti výstižnost, proporce a přesnost. Protože k jádru značky patří zachování duševní otevřenosti a určování evoluce koupelny.