Elemental Spa – the ritual architecture

Původ vody. Rituál jako zdroj archaické architektury, ve které je centrem zájmu tělesnost a prožitek vody. ELEMENTAL SPA. Nejnovější interpretace tématu „rituální architektury v koupelně“. Pro značku Dornbracht je rituální architektura výsledkem dlouholetého střetu očisty a prostoru, ve kterém se člověk stává centrem architektonického uspořádání. Čistě funkční aspekty koupelny jsou rozšířeny o dimenzi lidského jednání. Koupelna se stává rozhraním mezi uživatelem a jeho rituály. Po sérii MEM, „kontemplativní“ koupelně pro spirituální regeneraci, a TARA LOGIC, „aktivní“ koupelně, která staví tělo do centra rituálu, je řada ELEMENTAL SPA třetí rituální koupelnou značky Dornbracht. Její téma je archaické a původní: prvek vody mění své okolí. Propůjčuje místům jedinečnost.
ELEMENTAL SPA staví vodu do centra dění, ze kterého vše vychází. Spolu s místem pro osobní a společné rituály očisty těla i ducha. Zcela a jasně původní. Tuto elementární sílu proměny, která je vodě vlastní, odráží architektura ELEMENTAL SPA navržená Mikem Meiréem. Čisté, kubické formy jako plochy pro projekci změn a materiálů, které reagují přímo nebo nepřímo na kontakt s vodou. Každý očistný rituál zanechává své zcela individuální stopy a připomíná tak neustále zdroj všeho: pramen.
Baterie, navržená a vyvinutá společností Sieger Design, opouští svou roli průvodce architekturou a prvky, které ji obklopují. Stává se jejich iniciátorem. Hledá rozhraní se stěnou, podlahou a stropem a ukazuje tak vodní zdroje, které jsou východiskem nejrůznějších rituálních oblastí.

RITUÁLNÍ OBLASTI
ELEMENTAL SPA vytváří z koupelny refugium duše. Místo, na kterém vzniká harmonie očistné síly vody, těla a ducha. Každý krok ritual má svou vlastní zónu. Společně vytvářejí tyto zóny cestu původních rituálů, na jejichž konci se člověk po vnitřní a vnější očistě vrací k sobě samému.

Cabinet: Vstupní brána při každé návštěvě koupelny ELEMENTAL SPA. Zde vcházíme. Zpomalujeme. Necháváme vnější svět stranou a připravujeme se na své rituály.

Facewash: Tady následuje cílená očista obličeje a rukou. Všední den pomalu ustupuje do ústraní. První krok
rituálu je dokončen.

Cascade: Přibližujeme se elementu a vidíme první stopy vody na stěně a podlahových dlaždicích s měděným povrchem. Cascade oslavuje přirozený zážitek z čisté vody, která dopadá na tělo.

Foot washing and Body cleansing: Místo v ELEMENTAL SPA, na kterém provádíme očistu těla. Kompletně nebo jen zčásti, možná pouze chodidla. Zcela tak, jak si v tento zvláštní okamžik přejeme. V naprostém klidu. Vsedě nebo vestoje. Tento rituál uklidňuje duši a pomáhá uvědomit si sebe sama.

Shower center: Sprcha revitalizuje tělo. Jemný deštík, snášející se shora, zanechává pocit lehkosti. Voda odnáší veškerou tíži.

Bathing: Hluboká měděná vana obejme celé tělo. Nechá jej ponořit se do příjemně teplé vody. Rituál jako stvořený k tomu, abychom použitím éterických olejů a přísad docílili terapeutických účinků.

Heated block: Teplý mramorový blok završí po koupeli hluboké uvolnění. Bez ručníku, zcela přirozeně a ve svém vlastním čase, může tělo osychat a odpočívat, aniž by ztrácelo své vnitřní teplo.

Wooden bench and patio: Místa pro meditaci. Duch a tělo se dostanou do harmonie.

Spill zone: Bez omezení, bez příkazů. Voda je elixír – a tím i meditativní živel.

PRODUKTY
Každá ze šesti baterií koupelny ELEMENTAL SPA má vlastní název. Získává tak vlastní identitu, která souvisí s její přítomností v architektuře. Cíleně jsme se věnovali tomu, aby zvuk a půvab názvů odrážel archaický i rituální charakter.
Pro umyvadlo jsou tu baterie ITA (bez Corian®) a IAM (s kamenem Corian®). KATA a NOTA jsou vanové baterie pro nástěnnou montáž nebo montáž na podlahu. U obou bylo použito nové směsi materiálů Corian®. Pro sprchu je tu SATI pro stropní a SANGHA pro nástěnnou montáž, obě rovněž s kamenem Corian®.
Všechny baterie v koupelně ELEMENTAL SPA jsou vodní zdroje pro jednotlivé rituály a vytvářejí tak výchozí bod pro architekturu, která kolem nich vzniká. V podobě této architektury pokračuje čistý, kubický půvab baterií. Voda zanechává na použitých materiálech stopy, které připomínají pramen jako zdroj. Z tohoto důvodu byly používány převážně archaické materiály, jejichž povrch se používáním mění: Ocel corten, měď a olivové dřevo. Tyto materiály doplňují moderní půvabnou estetiku ušlechtilých materiálů, jako je mramor, Corian® nebo zrcadlové sklo. Cíleným střídáním původních a moderních material vzniká živý kontrast.

MATERIÁLY
Ocel corten: Ocel corten, také ocel COR-TEN, se vyznačuje povrchem, který je tvořen mimořádně hustou vrstvou oxidu železitého. Díky tomu propůjčuje vlhkost materiálu mimořádně individuální výraznou patinu.
Vrstva současně chrání ocel před zvětráváním. Z tohoto důvodu se ocel corten používá i ke zvýraznění v architektuře a jako materiál v umění. Pokud je materiál podobně jako v některých částech koupelny ELEMENTAL SPA navíc opatřen zvláštní slitinou mědi, lze stopy vody zdůraznit ještě intenzivněji. Používáním vzniká topografická mapa vlastních očistných rituálů – elementární a moderní.

Měď: Měď je teplý kov s nejrůznějšími vlastnostmi a mimořádným vyzařováním. Ve spojení s vodou vzniká měděnka, a tím i velmi individuální optický půvab. Kromě toho je mědi při použití k výrobě vany připisován terapeutický efekt.

Mramor: Ušlechtilý materiál, který i přesto zprostředkovává dojem původnosti. Masivní, vytesaný z odstřelu v lomu. Díky své hmotnosti přispívá mramor k pocitu zpomalení.

Corian®: Přesvědčivý díky svému materialismu: Stabilní a voděodolný materiál z akrylem pojeného minerálu, který propojuje nekonečnou řadu designových možností s extrémní životností.

Olivové dřevo: Nábytek koupelny ELEMENTAL SPA je vyroben z olivového dřeva v nejrůznějších odstínech. Pomalu rostoucí tvrdé dřevo se vyznačuje mimořádně hustými, odolnými póry. Olivové dřevo šíří přirozené teplo a kromě toho má v celé řadě kultur také spirituální význam. Zatímco tyto materiály jsou obecně poctou archaičnosti a původnosti, můžete dekoracemi docílit kontrastu. Kvalitní předměty, které zvýrazňují přímočarost, strohost a přirozenost architektury koupelny a material a vyzařují decentní luxus.