“The hand is faster than the head”

Interview Matteo Thun & Mike Meiré

Matteo Thun, přišel jste k Dornbracht jako architekt – s konkrétním návrhem baterie. Jaký nápad se skrývá za GENTLE?
Matteo Thun: Naší hlavní myšlenkou u návrhu byla jednoduchost, lehkost, rychlost a stálost. GENTLE nabízí vynikající poměr ceny a kvality a přesto ponechává dostatek prostoru pro individualizaci. Nová série je ideální pro hotelovou oblast, lze ji však rychle a snadno umístit i v soukromé koupelně.

Jak by se daly charakterizovat baterie a oslovení soukromí spotřebitelé, jaká představa Vás provázela při úpravě?
MT: Série GENTLE není namáhavá a vysvětluje sama sebe. Soukromý spotřebitel ocení tuto klidnost a čisté linie, které ponechávají dostatek prostoru pro jeho vlastní individualitu.

Mike Meiré, jako Brand Director jste rozhodujícím způsobem utvářel obraz značky Dornbracht. Jak zapadá návrh jako GENTLE do celku, mezi pravidla výrobků Dornbracht a do jejich historie?
Mike Meiré: Lidé, kteří bedlivě odrážejí naši kulturu všedních dnů, nyní tolik nevyhledávají tradiční představu luxusu, nýbrž ve stále větší míře hledají smysl. Design v těchto dnech již neznamená výhradně luxus a ukazatel seberealizace, ale stále více samozřejmý, kvalitativní aspekt funkčně přesvědčivého výrobku. Normalita, věrohodnost, stálost dnes více než kdy předtím vyvolávají žádostivost. Dornbracht otevírá kánon tvarů, aniž by se oprostil od základních hodnot a principů „výstižnosti, proporcí, přesnosti“.

Jedna otázka pro Vás oba: Jaký význam má pro Vás hmat s ohledem na povrch a jeho tvar? Co je s věcmi, které člověk třeba nemusí bezpodmínečně vidět, ale které cítí při dotyku? A jakou roli to hraje u GENTLE?
MT: Již Goethe řekl: „Uchopit očima, uvidět rukama.“ Materiál a tvar jsou v mé práci enormně důležité – mluví přímo k našim smyslům a okamžitě evokují pocit blaha. Dřevo je pro mě v architektuře a designu již neodmyslitelným prvkem, odpovídá touze lidí po materiálech, které namísto „hightech“ zprostředkovávají spíše pocit „high-touch“.
MM : Stále více se vzdalujeme od průmyslové společnosti. S každým dalším dnem se v rostoucí míře chápeme jako součást vědecké společnosti. Informace se stávají surovinou pro ekonomii pozornosti. Při tomto každodenním management informací hledáme potřebnou vyváženost v touze po uchopitelném. Fyzické vnímání a jeho viditelná forma jsou do jisté míry kompenzací digitalizace našeho života. Pro GENTLE platí: Ruka je rychlejší než hlava. Reálný zážitek je nepřekonatelnou hodnotou. Baterie jako smyslový poutač, kterého se chceme dotknout. Baterie, která se tulí a propůjčuje jemnost architektonickému kontextu koupelny.

V jaké architektuře, v jakém kontextu vidíte vztah k GENTLE? Jaké aktuální směry v architektuře se k GENTLE hodí?
MT: Máme mnoho zkušeností ve výstavbě hotelů a rovněž i nyní pracujeme na různých hotelových koncepcích. Vedle rozličných luxusních koncepcí pracujeme na jednom cenově velmi agresivním projektu, studentské koleji v N ěmecku, jehož
princip je založen na kontejnerové konstrukci. Na tomto místě znamená tato konstrukce malou revoluci, protože doba výstavby se zkrátí ze dvou let na několik měsíců. Budova současně zůstává rozšiřitelná a lze ji, pokud by se měla změnit potřeba místa, kdykoli přemístit jinam. Studenti si kromě toho mohou vybrat z různých koncepcí interiérů. A zde může být perfektně použita série
GENTLE – dá se rychle, snadno a na míru integrovat.
MM : GENTLE výborně zapadá do světlé, otevřené řeči architektury, určované čistými liniemi a haptickými materiály, jako je dřevo, textil, sklo a keramika. Nezapomenutelné městské typologie. GENTLE dopomáhá kolektivní paměti k modernímu domovu.