Plánovaná koupelna

SYMETRICS – ARCHITECTURE MODULES OPTIONS. V této koupelně má vše vzájemný vztah. Moduly, materiály, architektura.

THOMAS EDELMANN: Jaká koncepce se skrývá za programem SYMETRICS?
BENEDIKT SAUERLAND: Často jsou prvky koupelnových instalací nešťastně umístěny na stěně. V hrubé stavbě chybí, nehledě na prvky ve zdi, vztah k jiným objektům jako je vana, které jsou instalovány až později. Také otázka instalatéra pokládaná staviteli: „Tak kdepak byste chtěl mít sprchu?“ moc nepomáhá. Jak se o tomhle má člověk rozhodovat? Program SYMETRICS nabízí pro tyto případy určitý druh rozvržení. Každému grafikovi slouží jako orientační pravidlo. Sestava z pomocných linií, které umožňují správné umístění tvůrčích prvků. Jakmile je jednou dán jejich vztah, není vidět žádný další rastr, ale pouze čistá instalace.

T.E.: Jaké výhody nabízí koupelnový program rozdělený na moduly?
B.S.: Pomáhá projektantům nebo stavebníkům definovat uživatelské vztahy. V domácnosti s malými dětmi nebo s lidmi o různé výšce je možné stanovit pomocí souřadnic program SYMETRICS nejrůznější výšky. Především ale pomáhá při definování vztahů jednotlivých produktů. Pomocí montážních lišt mohu kontrolovat vertikální a horizontální vzdálenosti. Základní rastr 60 krát 60 milimetrů je definován krycí deskou ovládacího prvku. K tomuto rozměru vedly vnější dané parametry. Jakmile se přidají ovládací prvky, zvětšuje se příslušným způsobem společná nosná deska. Doporučujeme určité vzajemné vztahy vzdalenosti jednotlivých prvků.

T.E.: Jak působí rozdělení na moduly na design a vnitřní architekturu?
B.S.: V podobě repertoáru jednotlivých prvků je možné inscenovat nejrůznější scenérie. Tím se liší program SYMETRICS od tradičních sériových představ, které byly určovány tak zvaným designovým odkazem, čistým vyjádřením společného jmenovatele. Teď už nejde o to, aby baterie volala: „Koukni, jak jsem krasná.“ Architekti a projektanti koupelen nalézají moduly pro náročné plánovaní, které zároveň nabízejí větší bezpečnost při realizaci. Architekti hledají výrobky, které se vřadí do jejich plánu tak, aby vznikl přesvědčivý celkový obraz. Bylo by kontraproduktivní, pokud by se každý produkt v koncepci stával důležitým.

Minimalizing the products

T.E.: Jaké scenérie jsou do budoucna myslitelné při využití programu SYMETRICS?
B.S.: Čím komplexnější jsou určité úkoly baterií, tím účelnější jsou elektronické řídící prvky. Z hlediska perspektivy je myslitelná diferenciace ovládacích prvků a místa vytoku. Přitom je pro nas důležité, aby se baterie měnily podle zásad evoluce, aby zůstala zachována jejich důvěrná sémantika.

T.E.: Jaké perspektivy do budoucna vidíte v uspořádání koupelen?
B.S.: Téma vody nabízí možnosti, které ještě zdaleka nejsou vyčerpány. Voda v koupelně se přemisťuje, vzniká zde celá řada možností projektů. Patří sem domestikace přírodních jevů a mnohé další. Bez nádechu esoteriky se dá přemýšlet o transcendentálních faktorech lidského života: Když konstatujeme, že jsme ze 70 procent z vody a víme, že jsme schopni přemýšlet a ukládat informace, není zcela scestné uvažovat o tom, že voda se podílí na ukládání vědomostí. Jaký význam to má pro navrhování, nechejme pro tuto chvíli otevřené.

T.E.: Změnilo se v posledních letech chápání designu?
B.S.: Když obor sanitární techniky objevil design, byla v popředí úloha hledání tvarů se silným vztahem k duchu doby. Tehdy panoval názor, že je třeba ovládnout nejrůznější segmenty vkusu. Dnes je situace jiná. Výrobci uspořádali své programy. I náš pohled na samozřejmost se změnil. Nevidíme se v prvé řadě jako hledači tvarů, hledáme koncepční přístup k projektům. Andreas Dornbracht jednou vznesl otázku, co přijde po tvaru. Po celá léta byli designeři heroizováni, autorský design byl stylizován. Můj názor je ten, že je nutné podat solidní výkon. Design se musí koncentrovat na trhy a lidi, musí otevírat a rozvíjet nová témata. Pracuji ve studiu Sieger Design už téměř 20 let a považuji obor sanitární techniky za předurčený k tomu, aby překročil svůj vysoký dosažený status quo. V současnosti se produkty minimalizují a dematerializují.

T.E.: Budou tak tvary nahrazovány více než doposud?
B.S.: Nebezpečí tu je. Ne snad proto, že by se člověk snažil o silnější utváření světa prožívání než o mimořadně exponované jednotlivé objekty. Je mnohem napínavější dále rozvíjet téma, jako je třeba „přístup k vodě“, než stále dokola dělat jinak to stejné. Jsou to změněné způsoby používání, které vyžadují nové přístupy. Dříve jsme spíše měli sklon k tomu, abychom ořezali tužky a hledali pomocí tvarů novou koncepci. To je dnes nemyslitelné. Otevření prostoru z obytné místnosti do kuchyně, proměna koupelny z mokrého koutku na prostor s vysokou životní kvalitou požadují, aby člověk vypracoval koncepci a prověřil ji dříve, než se začne s realizací detailů. Požadavky na architekty a projektanty budou stale vyšší. Koupelna se bude měnit i nadále. Jde o to, nechat výrazněji na sebe vzájemně působit nejrůznější funkční prostory.