Uspořádání koupelny podle individuálních potřeb

Na základě bezpříkladné stringentní řeči designu týkající se proporcionality, pregnantnosti, progresivity a preciznosti, která je typická pro všechny série, používá Dornbracht pro individuální charakter uspořádání souhrnné označení „sampling“. V návaznosti na anglický termín „sampling“ (tj. výběr) používá Dornbracht tento termín obecně pro vyjádření možnosti individuální kombinace (produktů). V hudbě se tímto slovem označuje práce s již existujícími zvukovými vzorky, ve výtvarném umění se pak používá pro umělecký styl, kdy je nové dílo vytvářeno z různých prvků. 

Společnost Dornbracht se dlouhodobě zabývá výzkumem koupelnových zón. Jednotlivé zóny „Očista“, „Sprchování“, „Koupel“ a „Koupel nohou“ jsou v prostoru koupelny speciálně sladěny s příslušnými potřebami. V popředí stojí člověk a jeho rituály a činnosti. Takzvaná rituální architektura se ve společnosti Dornbracht etablovala jako významný předpoklad při navrhování prostoru koupelen.
Více
Díky jednotnému uspořádání všech produktů Dornbracht je možná souhra modulů nezávisle na designu a jednotlivých sériích. Produkty z různých sérií lze navzájem kombinovat a univerzálně používat: Přívalový výtok pro Foot Bath ze série Deque, umývadlová baterie MEM a nástěnný držák ručníků ze série Symetrics – to je jen jedna z mnoha možností, jak uspořádat koupelnu podle individuálních potřeb. Kombinovatelnosti funkcí a designu se nekladou žádné meze.

To samé platí o koncepci ovládání: Vedle tradičního mechanického ovládání lze celou řadu aplikací regulovat také pomocí nových digitálních ovládacích prvků, tzv. Smart Tools. Pouhým pohybem ruky je možné přesně nastavit teplotu a množství vody; stisknutím tlačítka pak mohou uživatelé aktivovat různá užitečná přednastavení a komplexní choreografie. Řeč tvarů ovládacích prvků se rovněž vyznačuje nadčasovou elegancí, bez ohledu na to, zda se jedná o mechanickou nebo digitální regulaci. Formální charakter otočných regulátorů a ovládacích panelů ustupuje do pozadí a plynule se přizpůsobuje individuálnímu uspořádání prostoru koupelny.

Také v oblasti provedení povrchů nabízí Dornbracht několik variant pro každý styl: V závislosti na dané sérii si mohou zákazníci mimo jiné vybrat z těchto provedení: chrom, platina, matná platina, matná černá nebo champagne.

Méně