Aktivovat
Hot, cold, click!
Digitální ovládací prvky, nespočetné možností použití.
Ovládání
Individuální nastavení.
Snadné a intuitivní ovládání pouze jedním pohybem ruky.
Prožitek
Prožitek vody.
Komfortní použití pro koupelnu, spa a kuchyni.

Přehled všech funkcí elektronických ovládacích prvků

Bezpečnostní informace

Logika ovládání

Ovládací panel

1 = WaterFall ZAP / VYP

 

2 = Trysky ZAP / VYP

 

3 = Elektronická odtoková a přepadová souprava

 

4 = Sprchová hadice ZAP / VYP

 

5 = Scénář Relax ZAP / VYP

6 = Napuštění vody do výše lýtek ZAP / VYP

 

7 = Scénář Vitalize ZAP / VYP

 

8 = Napuštění vody ke kotníkům ZAP / VYP

Ovládací panel 1
Ovládací panel 2

Otočný regulátor

Funkce

Výrobek Foot BathATT je vybaven automatickou funkcí klidového režimu. Stisknutím nebo otočením libovolného ovládacího prvku je systém připraven k provozu. V případě nepoužívání se systém po uplynutí 60 minut přepne zpět do automatického klidového režimu. Předprogramované množství vody činí 80%, předprogramovaná teplota je 38 °C. Individuální nastavení budou po napuštění vody uložena v systému po dobu pěti minut.
Připravenost k provozu
Připravenost k provozu 2
Klidový režim

ZAP / VYP

Pomocí otočného regulátoru
Pomocí otočného regulátoru
Pomocí ovládacího panelu
Pomocí ovládacího panelu
Aktivace trysek
Při ruční aktivaci trysek se nejprve uzavře excentr a voda se automaticky napustí. Po napuštění dostatečného množství vody se přítok vody zastaví a dojde k aktivaci trysek. Opakovaným stisknutím tlačítka se trysky opět deaktivují.

Nastavení množství

Nastavení teploty

Deaktivace funkce ochrany proti opaření

1 =otočte na max.

2 =stiskněte a zároveň otočte

 

Za deset minut se funkce ochrany proti opaření opět automaticky zapne.

 

Elektronická odtoková a přepadová souprava

Zavřít / Otevřít

Scénáře

Aktivace scénáře

V průběhu scénáře lze změnit teplotu o +/- 2 °C a množství vody o +/- 20 %. Libovolným stisknutím otočných regulátorů nebo ovládacího panelu můžete scénář předčasně ukončit.

Komfortní funkce

Automatické napouštění vody

Aktivace komfortní funkce

Nastavení množství

Ovládací panel

1 = WaterFall ZAP / VYP

 

2 = Trysky ZAP / VYP

 

3 = Elektronická odtoková a přepadová souprava

 

4 = Sprchová hadice ZAP / VYP

 

5 = Scénář Relax ZAP / VYP

6 = Napuštění vody do výše lýtek ZAP / VYP

 

7 = Scénář Vitalize ZAP / VYP

 

8 = Napuštění vody ke kotníkům ZAP / VYP

Ovládací panel 1
Ovládací panel 2

Otočný regulátor

Výrobek Foot BathATT je vybaven automatickou funkcí klidového režimu. Stisknutím nebo otočením libovolného ovládacího prvku je systém připraven k provozu. V případě nepoužívání se systém po uplynutí 60 minut přepne zpět do automatického klidového režimu. Předprogramované množství vody činí 80%, předprogramovaná teplota je 38 °C. Individuální nastavení budou po napuštění vody uložena v systému po dobu pěti minut.
Připravenost k provozu
Připravenost k provozu 2
Klidový režim

ZAP / VYP

Pomocí otočného regulátoru
Pomocí otočného regulátoru
Pomocí ovládacího panelu
Pomocí ovládacího panelu
Aktivace trysek
Při ruční aktivaci trysek se nejprve uzavře excentr a voda se automaticky napustí. Po napuštění dostatečného množství vody se přítok vody zastaví a dojde k aktivaci trysek. Opakovaným stisknutím tlačítka se trysky opět deaktivují.

Nastavení množství

Nastavení teploty

Deaktivace funkce ochrany proti opaření

1 =otočte na max.

2 =stiskněte a zároveň otočte

 

Za deset minut se funkce ochrany proti opaření opět automaticky zapne.

 

Elektronická odtoková a přepadová souprava

Zavřít / Otevřít

Aktivace scénáře

V průběhu scénáře lze změnit teplotu o +/- 2 °C a množství vody o +/- 20 %. Libovolným stisknutím otočných regulátorů nebo ovládacího panelu můžete scénář předčasně ukončit.

Automatické napouštění vody

Aktivace komfortní funkce

Čištění