Aktivovat
Hot, cold, click!
Digitální ovládací prvky, nespočetné možností použití.
Ovládání
Individuální nastavení.
Snadné a intuitivní ovládání pouze jedním pohybem ruky.
Prožitek
Prožitek vody.
Komfortní použití pro koupelnu, spa a kuchyni.

Přehled všech funkcí elektronických ovládacích prvků

Bezpečnostní informace

Logika ovládání

Ovládací panel

1 =Hlavová sprcha ZAP/VYP

 

2 =Dešťová clona ZAP/VYP

 

3 =Ruční sprcha ZAP/VYP

 

4 =Tělová sprcha ZAP/VYP

 

 

 

 

 

5 =reAdjust ZAP/VYP

 

6 =reJoice ZAP/VYP

 

7 =Studená mlha ZAP/VYP

 

8 =reLease ZAP/VYP

 

 

 

9 =Vůně reAdjust ZAP/VYP

 

10 =Vůně reJoice ZAP/VYP

 

11 =Osvětlení sprchového koutu ZAP/VYP

 

12 =Vůně reLease ZAP/VYP

Ovládací panel 1
Ovládací panel 2
Ovládací panel 3

Otočný regulátor

Funkce

Klidový režim
Výrobek Sensory SkyATT je vybaven automatickou funkcí klidového režimu. Stisknutím nebo otočením libovolného ovládacího prvku je systém připraven k provozu. V případě nepoužívání se systém po uplynutí 60 minut přepne zpět do automatického klidového režimu. Předprogramované množství vody činí 80%, předprogramovaná teplota je 38 °C. Individuální nastavení budou po napuštění vody uložena v systému po dobu pěti minut.
Připravenost k provozu - ovládací panel 1
Připravenost k provozu - ovládací panel 2
Připravenost k provozu - ovládací panel 3

ZAP / VYP

Pomocí otočného regulátoru
Pomocí otočného regulátoru
Pomocí ovládacího panelu
Studená mlha
Teplotu a množství nelze nastavit.
Světlo
Barvu a intenzitu světla nelze nastavit.
Vůně
Vůně je automaticky dávkována do vody vytvářející dešťovou clonu. Dávkování několika vůní současně není možné.

Nastavení množství

Nastavení teploty

Deaktivace funkce ochrany proti opaření

1 =otočte na max.

2 =stiskněte + zároveň otočte

 

Za deset minut se funkce ochrany proti opaření znovu automaticky zapne.

Individuální konfigurace

Jestliže bude současně aktivních několik výstupů vody, lze jednotlivé výstupy navolit dlouhým stisknutím. Poté můžete pro každý výstup nastavit individuální teplotu a množství vody.

Původní nastavení výstupů vody

Choreografie

Aktivace choreografie

V průběhu choreografie lze změnit teplotu o +/- 2 °C a množství o +/- 20 %. Libovolným stisknutím otočných regulátorů nebo ovládacího panelu je možné choreografii předčasně ukončit.

Vůně

Všeobecné podmínky

Výměna lahviček s vůní

Jakmile je lahvička prázdná, zabarví se ikonka do šeda. To znamená, že je třeba lahvičku s vůní vyměnit. Lahvička o objemu 200 ml vystačí na cca 230 minut.
Při výměně lahvičky s vůní postupujte podle popisu (viz obrázky 1 až 4).
Potvrdit výměnu

Při výměně a likvidaci prázdných lahviček dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v příbalovém letáku.

Další objednávky lahviček s vůní

Klidový režim
Výrobek Sensory SkyATT je vybaven automatickou funkcí klidového režimu. Stisknutím nebo otočením libovolného ovládacího prvku je systém připraven k provozu. V případě nepoužívání se systém po uplynutí 60 minut přepne zpět do automatického klidového režimu. Předprogramované množství vody činí 80%, předprogramovaná teplota je 38 °C. Individuální nastavení budou po napuštění vody uložena v systému po dobu pěti minut.
Připravenost k provozu - ovládací panel 1
Připravenost k provozu - ovládací panel 2
Připravenost k provozu - ovládací panel 3

ZAP / VYP

Pomocí otočného regulátoru
Pomocí otočného regulátoru
Pomocí ovládacího panelu
Studená mlha
Teplotu a množství nelze nastavit.
Světlo
Barvu a intenzitu světla nelze nastavit.
Vůně
Vůně je automaticky dávkována do vody vytvářející dešťovou clonu. Dávkování několika vůní současně není možné.

Nastavení množství

Nastavení teploty

Deaktivace funkce ochrany proti opaření

1 =otočte na max.

2 =stiskněte + zároveň otočte

 

Za deset minut se funkce ochrany proti opaření znovu automaticky zapne.

Individuální konfigurace

Jestliže bude současně aktivních několik výstupů vody, lze jednotlivé výstupy navolit dlouhým stisknutím. Poté můžete pro každý výstup nastavit individuální teplotu a množství vody.

Původní nastavení výstupů vody

Aktivace choreografie

V průběhu choreografie lze změnit teplotu o +/- 2 °C a množství o +/- 20 %. Libovolným stisknutím otočných regulátorů nebo ovládacího panelu je možné choreografii předčasně ukončit.

Všeobecné podmínky

Výměna lahviček s vůní

Jakmile je lahvička prázdná, zabarví se ikonka do šeda. To znamená, že je třeba lahvičku s vůní vyměnit. Lahvička o objemu 200 ml vystačí na cca 230 minut.
Při výměně lahvičky s vůní postupujte podle popisu (viz obrázky 1 až 4).
Potvrdit výměnu

Při výměně a likvidaci prázdných lahviček dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v příbalovém letáku.

Další objednávky lahviček s vůní

Čištění

Ovládací panel

1 =Hlavová sprcha ZAP/VYP

 

2 =Dešťová clona ZAP/VYP

 

3 =Ruční sprcha ZAP/VYP

 

4 =Tělová sprcha ZAP/VYP

 

 

 

 

 

5 =reAdjust ZAP/VYP

 

6 =reJoice ZAP/VYP

 

7 =Studená mlha ZAP/VYP

 

8 =reLease ZAP/VYP

 

 

 

9 =Vůně reAdjust ZAP/VYP

 

10 =Vůně reJoice ZAP/VYP

 

11 =Osvětlení sprchového koutu ZAP/VYP

 

12 =Vůně reLease ZAP/VYP

Ovládací panel 1
Ovládací panel 2
Ovládací panel 3

Otočný regulátor