Aktivovat
Hot, cold, click!
Digitální ovládací prvky, nespočetné možností použití.
Ovládání
Individuální nastavení.
Snadné a intuitivní ovládání pouze jedním pohybem ruky.
Prožitek
Prožitek vody.
Komfortní použití pro koupelnu, spa a kuchyni.

Přehled všech funkcí elektronických ovládacích prvků

Bezpečnostní informace

Konfigurace produktu

Montáž mimo dřez
Montáž přímo do dřezu

Logika ovládání

Ovládací panel

1 =Voda ZAP / VYP

2 =Dávkování 0,1-0,9 l

3 =Excentr zavřít / otevřít

4 =Dávkování 1-9 l

Otočný regulátor

Funkce

Výrobek eUNIT KITCHEN je vybaven automatickou funkcí klidového režimu. Stisknutím nebo otočením libovolného ovládacího prvku je systém připraven k provozu. V případě nepoužívání se systém (včetně nožního senzoru) po uplynutí 60 minut přepne zpět do automatického klidového režimu. Předprogramované množství vody činí 80%, předprogramovaná teplota je 28 °C. Individuální nastavení budou po napuštění vody uložena v systému po dobu pěti minut.
Připravenost k provozu
Klidový režim

ZAP / VYP

Pomocí otočného regulátoru:
Pomocí ovládacího panelu
Pomocí nožního senzoru:

Nastavení množství

Nastavení teploty

Nastavení teploty
Deaktivace funkce ochrany proti opaření

1 = otočte na max.

2 = stiskněte a zároveň otočte

Za deset minut se funkce ochrany proti opaření opět automaticky zapne.

Ovládání excentru

Zavřít / Otevřít

Dávkování

Opakovaným stisknutím levého tlačítka lze individuálně zvolit mezi 1,0 až 9,0 l.
Opakovným stisknutím pravého tlačítka lze individuálně zvolit mezi 0,1 až 0,9 l.

Montáž mimo dřez
Montáž přímo do dřezu

Ovládací panel

1 =Voda ZAP / VYP

2 =Dávkování 0,1-0,9 l

3 =Excentr zavřít / otevřít

4 =Dávkování 1-9 l

Otočný regulátor

Výrobek eUNIT KITCHEN je vybaven automatickou funkcí klidového režimu. Stisknutím nebo otočením libovolného ovládacího prvku je systém připraven k provozu. V případě nepoužívání se systém (včetně nožního senzoru) po uplynutí 60 minut přepne zpět do automatického klidového režimu. Předprogramované množství vody činí 80%, předprogramovaná teplota je 28 °C. Individuální nastavení budou po napuštění vody uložena v systému po dobu pěti minut.
Připravenost k provozu
Klidový režim

ZAP / VYP

Pomocí otočného regulátoru:
Pomocí ovládacího panelu
Pomocí nožního senzoru:

Nastavení množství

Nastavení teploty

Nastavení teploty
Deaktivace funkce ochrany proti opaření

1 = otočte na max.

2 = stiskněte a zároveň otočte

Za deset minut se funkce ochrany proti opaření opět automaticky zapne.

Ovládání excentru

Zavřít / Otevřít

Dávkování

Opakovaným stisknutím levého tlačítka lze individuálně zvolit mezi 1,0 až 9,0 l.
Opakovným stisknutím pravého tlačítka lze individuálně zvolit mezi 0,1 až 0,9 l.

Čištění