1 / 1

„Stále znovu o sobě pochybujeme“

Dny byly dlouhé. Před více než šedesáti lety pracovali tehdy 57letý Aloys F. Dornbracht a jeho syn Helmut do pěti hodin odpoledne v jiných zaměstnáních, aby pak za vydělané peníze mohli ve staré budově v Iserlohnu budovat svůj vlastní obchod. Večer co večer stáli u pracovního stolu a pilovali první Dornbrachtovský patent: zcela novou armaturu s výsuvným výtokem. I dnes jsou právě podnikavý duch, odvaha podstoupit riziko a ochota přivítat změny tím, co činí tento rodinný podnik tak úspěšným. S prvními armaturami v kufru odjel Aloys F. Dornbracht vlakem za obchodníky do Kolína, kde doslova musel leštit kliky. O několik let později již provoz vyráběl 40 000 kusů za měsíc. Helmutovi synové, Andreas a Matthias Dornbrachtovi, dnes stojí v čele středně velké společnosti, která se během šesti desítek let stala celosvětovou jedničkou ve výrobě prémiových armatur a významnou měrou ovlivnila kulturní hodnotu designu, architektury a technologie koupelen.

Více
„Naše myšlení i práce jsou definované tím, že o sobě i o tom, co jsme dokázali, sami stále znovu pochybujeme,“ říká Andreas Dornbracht, který ve společnosti zodpovídá za oblasti marketingu a prodeje. Po vynálezu vytahovatelného výtoku následoval bezpočet inovací produktů, provázených citem pro budoucí společenský a kulturní vývoj – který často dokonce předjímaly. když se v padesátých letech stala v novostavbách standardem prostorově oddělená koupelna, rozšířil Dornbracht provoz v budově a angažoval zaměstnance, aby byl schopný obsloužit rostoucí poptávku. V šedesátých a sedmdesátých letech se do popředí dostala funkčnost a s ní také nová koncepce vodních zdrojů, zahrnující sprchu s termostatem, umyvadlo s pákovou baterií, ale i toaletní zrcadlové skříňky, odkládací plochy, světla a funkční spínače.
První luxusní armatura
 „Zprvu se nám posmívali“ V roce 1969 učinil Helmut Dornbracht s luxusní armaturou edice 2000 rozhodující první krok, kterým se společnost na dlouhou dobu odlišila od konkurence. Ta se Dornbrachtu kvůli jeho širokým, srpkovitým armaturám, které z umyvadla vyrůstají jako proud z fontány, zprvu vysmívala. Zákazníci však reagovali jinak. Probudila se jejich vnímavost pro design – a Dornbracht tím založil zcela nový segment trhu. Nebylo to naposledy, kdy se nějaká novinka od Dornbrachtu postarala o pozdvižení. V osmdesátých letech, když již funkce a technologie nebyly v očích zákazníků rozlišovacími znaky, představil Dornbracht armaturu Domani, navrženou Dieterem Siegerem. Spory kolem tohoto vyhraněného produkty zahořely dokonce i uvnitř firmy. Z dnešního pohledu však přišla přesně v pravý čas. Domani byla často kopírována a určovala mezinárodním trendy. Koneckonců se stala mílovým kamenem zrodu dnešní značky Dornbracht: společnosti, jejíž filosofie se točí kolem stylistické a kulturní orientace v koupelně a kuchyni.
1992 – Se sérií Tara byl stvořen klasický design
Svou roli vůdčího výrobce designových armatur a příslušenství potvrdila společnost Dornbracht v devadesátých letech uvedením stojánkové armatury Tara na trh. Opět extrémně progresivní koncepce, v té době se totiž pozice pákových baterií zdála být nedotknutelná. „Stojánkové baterie s rukojeťmi byly vlastně považovány za přežitek. Uzrál však čas interpretovat tento archetyp nově,“ říká Andreas Dornbracht. Dornbracht se opět vydal vlastní cestou, „jinak než ostatní“. Minimalistický design Dieter Sieger předurčil sérii Tara stát se kultem. Dnes má tento klasický designový kousek na svém kontě celou řadu mezinárodních ocenění a stal se předlohou bezpočtu kopií po celém světě.
Dornbracht rozvíjí novou kulturní identitu
Již v roce 1989 zařadil Dornbracht do svého sortimentu také kuchyňské armatury a od roku 2005 posílil své úsilí v této oblasti vlastním produktovým designem. Požadavek formulovaný bratry Dornbrachtovými však přesáhl roli předjezdce v segmentu kvalitních designových armatur. Vyvstala otázka: Co bude následovat po tvaru a funkci? S přesvědčením, že z kulturní diskuse o vodním živlu vzejdou zásadní impulsy pro budoucí vývoj společnosti, vyplynula v roce 1996 nová obsahová orientaci Dornbrachtu. Komunikační agentura Meiré & Meiré od této chvíle poskytovala společnosti cenné rady při budování široce zaměřeného kulturního a uměleckého angažmá. Umělci, fotografové, autoři, hudebníci a designéři od té doby zpracovávají tematické komplexy o rituálech a kultuře. Tento mezinárodně orientovaný proces, na které se od roku 1996 podílí celá řada renomovaných umělců v nejrůznějších formátech a médiích, dokumentuje řada publikací Statemens. Poznatky vzešlé z diskuse o kultuře rozhodujícím způsobem formovaly ideu společnosti a roku 2003 se prolnuly do vývoje nové, elementární estetiky armatur a koupelen. Do centra pozornosti se u koupelen dostaly lidské potřeby. Se sérií MEM představil Dornbracht armaturu, která se ve tvém tvarosloví drží maximálně zkrátka, a s rituální koupelnou MEM převedl zásadní úvahy o tématu rituálů do architektonické koncepce.  Série Tara.Logic a Elemental Spa do roku 2007 přinesly dva další příspěvky k téma rituální architektury koupelen. „Fraktální fabrika“ – Pokrok a růst v sídle v Iserlohnu Úspěch na mezinárodních trzích byl provázen neutuchajícím inovačním úsilím v místě výroby v Iserlohnu, jehož rozloha 8 000 metrů čtverečních se v 70. letech rozrostl na více než 25 000 metrů. Pro Matthiase Dornbrachta, který je od vstupu obou bratrů do vedení společnosti odpovědný za výrobu, nákup a logistiku, byla a je přitom flexibilita a hospodárnost výroby i těch nejmenších velikostí sérií při extrémně vysokých nárocích na kvalitu jedním z nejdůležitějších cílů všech technických zdokonalení. Aby společnosti výhledově zajistil vedoucí postavení v globální soutěži, spustil navíc Matthias Dornbracht před několika lety proces, který má společnost provést krok za krokem přechodem ze strnulé, hierarchické struktury podniku na stavebně i operativně soběstačné moduly. Dnes spolu z velké míry na vlastní odpovědnost pracují v každém modulu zaměstnanci z každého oddělení od vývoje přes nákup až po výrobu a prodej. Tento rozvoj „fraktální fabriky“ má za úkol posílit porozumění zaměstnanců pro jejich podíl na úspěchu společnosti, kdy musí činit rozhodnutí na vlastní odpovědnost, volit kratší cesty a celkově snižovat komplexnost. Konsekventní realizace modulárního principu se stalo současně vůdčí ideou při dlouhodobé orientaci organizačních a výrobně-technických složek společnosti. Například v galvanice, nejdůležitějším procesu tvorby hodnoty při výrobě prémiových armatur. Poté, co v létě roku 2009 zcela zničil starou závěsovou galvaniku požár, bylo na jaře spuštěno nové zušlechťování povrchů ve dvou výrobních linkách, které jsou schopné pracovat dle specifik výrobku a flexibilně díky modulární struktuře. Matthias Dornbracht: „Systematiku produktů podřizujeme nárokům na design. Nemění se jediný milimetr, jediný rádius, abychom bylo schopni vyrábět rychleji nebo výhodněji.“ Budoucnost: Vodní živel se dostává stále více do středu pozornosti Dornbracht si udržuje svou pozici na celosvětové špičce ve výrobě kvalitních designových armatur a příslušenství díky tomu, že investuje stále znovu do nových řešení a nápadů. Díky otevřeným debatám o kultuře a architektuře v životním prostoru koupelny a kuchyně se pozornost společnosti stále více soustředí na centrální živel vody a jeho význam v každodenním životě. Dnes je Andreas Dornbracht přesvědčen o tom, že se design produktů z dlouhodobého hlediska podřídí tvůrčímu a technickému kontextu, který se bude orientovat spíše podle potřeb lidí a bude respektovat mnohotvárnost vody. I v tomto ohledu potvrzuje Dornbracht svou pozici průkopníka celého oboru. Vývojem ATT/Ambience Tuning Technique dodává společnost obsahovou náplň například produktům pro koupelny, Balance Modules. Tato technologie poskytuje uživateli choreografické sprchové režimy, které může spustit pouhým stisknutím jediného tlačítka. Digitální zařízení přitom řídí různá výpustná místa, která nechávají pršet, proudit, padat vodu o různých teplotách a množství na osobu ve středu. Také v oblasti inovací pro kuchyně roste zájem o podstatu a mnohotvárnost vody. Koncept Water Zones tak umožňuje prostorové oddělení jednotlivých pracovních procesů souvisejících s vodou: Preparing, Cooking, Cleaning, Drinking. Rozdělení, známé z profesionálních kuchyní, i domů – zaměření na žitou každodennost. Andreas Dornbracht: „V souvislosti s produktem a architekturou stál doposud výrazně v popředí hardware. Zásadní výzvu do budoucnosti přitom spatřujeme především orientaci na software, tedy vodu.“

Méně

Fakta

 • Portrét

  Prémiové armatury s Iserlohnu. Rodinná firma Dornbracht svými inovativními produkty pro kuchyně a koupelny určuje měřítka v tomto oboru po celém světě.   Více
 • Historie

  Již více než 60 let je jméno Dornbracht synonymem odvahy vydat se novými cestami. Všechno začalo jednoho večera v jedné boudě v německém Iserlohnu.   Více

Kompetence

 • Výkonnost

  „Zaměstnanec musí přesně vědět, jaký je jeho podíl na úspěchu společnosti“ – Dornbracht stupňuje výkonnost v sídle v Iserlohnu.   Více
 • Technologie

  Povrchové úpravy komplexních geometrických tvarů provádíme hravě – novou galvanikou si společnost Dornbracht zajistila jednoznačný náskok před konkurencí.   Více
 • Udržitelnost

  Udržitelné hospodaření je u Dornbrachtu výsledkem kreativního složení hlav dohromady – povznesených nad pouhé dodržení zákonných nařízení.   Více
 • Kvalita

  Mezinárodní vyznamenání a špičkoví zákazníci s extrémně vysokými nároky dokládají výjimečnou kvalitu produktů Dornbracht.   Více
 • Partnerství

  Na podnikových strategiích a pečlivě udržovaných vztazích je poznat, že osud firmy Dornbracht neřídí žádné anonymní konsorcium.   Více
 • Premium

  Dornbracht se zabývá svou kulturní identitou – a přispívá tak k procesu poznávání této prémiové značky.   Více

Pracovní portál

 • Pracovní portál

  Zajímavé a náročné možnosti vzdělávání i pracovního uplatnění v podniku, jehož cílem je být „jiní a lepší než ostatní“.   Více