Staňte se součástí inovativního a úspěšného podniku, jehož nároky na kvalitu i estetiku dávají vzniknout produktům, které určují směr. Abychom těmto nárokům dokázali dostát i v budoucnu, probíhá velká část vzdělávání u nás ve společnosti. Zájemcům nabízíme nejrůznější možnosti studia v duálním systému. To má především tu výhodu, že vedle teoretických oblastí studia dochází současně ke vzdělávání v provozu, kde jsou tyto nabyté vědomosti aplikovány v praxi a dochází tak k jejich prohlubování. Více informací o našich nabídkách studia naleznete níže.

Vzdělávání / studium

 • Duální studium

  Dornbracht je ideálním partnerem pro prakticky orientované studium v oborech business administration, strojírenství a mechatronické systémy.   Více
 • Praxe a závěrečné práce

  Naše praktika a vedení bakalářských/magisterských závěrečných prací nabízejí vazbu na praxi a zajímavý vhled do společnosti Dornbracht.   Více
 • Vzdělávání

  Dornbracht nabízí celou řadu atraktivních vzdělávacích míst, a to jak v oblasti obchodu tak i technice.   Více

Rozvoj personálu

 • Podpora zaměstnanců

  Naši zaměstnanci jsou naší největší vzácností. Proto dbáme nejen na to, abychom vytvořili příjemné pracovní prostředí, nýbrž také podporujeme své zaměstnance v odborných a mezioborových oblastech.   Více

Jobfinder

 • Jobfinder

  Zde naleznete naši aktuální místní i mezinárodní nabídku pozic se všemi důležitými informacemi.   Více

Zajímavé a náročné možnosti vzdělávání i pracovního uplatnění v podniku, jehož cílem je být „jiní a lepší než ostatní”.