Dornbracht pravidelně nabízí praxe v nejrůznějších oblastech jako mechatronik nebo úprava povrchů, ale také v oblastech obchodu a dalších. Ideální způsob, jak se zorientovat, a zjistit, jak funguje moderní, inovativní a mezinárodně činná společnosti. Vedle toho nabízíme studentům nejrůznějších oborů možnost psát svou závěrečnou bakalářskou nebo magisterskou práci pod vedením naší společnosti a využít našich znalostí a renomé. O místo na praxi nebo vedení závěrečné práce můžete podat iniciativní žádost kdykoliv. Další informace obdržíte u uvedené kontaktní osoby.

Vzdělávání / studium

 • Duální studium

  Dornbracht je ideálním partnerem pro prakticky orientované studium v oborech business administration, strojírenství a mechatronické systémy.   Více
 • Praxe a závěrečné práce

  Naše praktika a vedení bakalářských/magisterských závěrečných prací nabízejí vazbu na praxi a zajímavý vhled do společnosti Dornbracht.   Více
 • Vzdělávání

  Dornbracht nabízí celou řadu atraktivních vzdělávacích míst, a to jak v oblasti obchodu tak i technice.   Více

Rozvoj personálu

 • Podpora zaměstnanců

  Naši zaměstnanci jsou naší největší vzácností. Proto dbáme nejen na to, abychom vytvořili příjemné pracovní prostředí, nýbrž také podporujeme své zaměstnance v odborných a mezioborových oblastech.   Více

Jobfinder

 • Jobfinder

  Zde naleznete naši aktuální místní i mezinárodní nabídku pozic se všemi důležitými informacemi.   Více

Zajímavé a náročné možnosti vzdělávání i pracovního uplatnění v podniku, jehož cílem je být „jiní a lepší než ostatní”.