My u Dornbrachtu víme, jak důležití jsou zaměstnanci pro úspěch a budoucnost naší společnosti. Jejich schopnosti, kvalifikace a kompetence představují základ naší společnosti. Z toho důvodu pečujeme o to, aby se mohli kvalifikovat pro budoucnost a dále rozvíjet, např. v rámci interních a externích seminářů a školení on-the-job. Také rotace pracovních pozic u nás patří ke standardu, jímž rozšiřujeme své obzory. Naše opatření a nástroje jsou přitom stejné jako naše výrobky: Nezůstávají stát, nýbrž kráčí stále vpřed. Rozšiřujeme nebo snižujeme a konsekventně je vylepšujeme a otevíráme tak svým zaměstnancům pozitivní cestu do naší společnosti.

Vzdělávání / studium

 • Vzdělávání

  Dornbracht nabízí celou řadu atraktivních vzdělávacích míst, a to jak v oblasti obchodu tak i technice.   Více
 • Duální studium

  Dornbracht je ideálním partnerem pro prakticky orientované studium v oborech business administration, strojírenství a mechatronické systémy.   Více
 • Praxe a závěrečné práce

  Naše praktika a vedení bakalářských/magisterských závěrečných prací nabízejí vazbu na praxi a zajímavý vhled do společnosti Dornbracht.   Více

Rozvoj personálu

 • Podpora zaměstnanců

  Naši zaměstnanci jsou naší největší vzácností. Proto dbáme nejen na to, abychom vytvořili příjemné pracovní prostředí, nýbrž také podporujeme své zaměstnance v odborných a mezioborových oblastech.   Více

Jobfinder

 • Jobfinder

  Zde naleznete naši aktuální místní i mezinárodní nabídku pozic se všemi důležitými informacemi.   Více

Zajímavé a náročné možnosti vzdělávání i pracovního uplatnění v podniku, jehož cílem je být „jiní a lepší než ostatní”.