Download

Back to overview

Pokrok přináší flexibilitu a ta zase přináší pokrok Dornbracht představuje světové novinky v galvanizační technologii.

Iserlohn/Milán Po úspěšném završení zkušebního provozu bude u společnosti Dornbracht od dubna 2010 odstartováno zušlechťování povrchu podle zcela nového konceptu, které je celosvětově unikátní. Vycházejíc z vůdčí myšlenky důsledné modularizace výrobních procesů tak bude v oboru běžné centralizované řešení velké stojanové galvanovny vystřídáno menšími, velmi pružnými jednotkami – čtyři různé „galvanizační filosofie“ nyní vypodobňují nejdůležitější proces vytváření hodnot při výrobě vysoce jakostních designových armatur.

Nové galvanizační filosofie: Gavaroline a Varioline

V závislosti na komplexnosti a velikosti výrobní dávky vyráběných produktů budou kromě dosud velmi úspěšně pracujících galvanizačních robotů Gavaros, nasazeny dvě nové výrobní linky: jedna Gavaroline a dvě Variolines. Modulární uspořádání těchto tří linek v nově postavené multifunkční hale umožňuje společnosti Dornbracht zcela novou flexibilitu při manipulaci s inovačními technologiemi. Jednotlivé kusy, zakázkové výroby a malé počty kusů budou nadále zušlechťovány v ruční galvanovně.

U nových linek se jedná o specifické systémy výrobků. Proto se podnik podle jednatele Matthiase Dornbrachta řídí i nadále svým nejvyšším principem, aby byly všechny výrobně technické a organizační jednotky podřízeny designovým požadavkům: „Nezmění se žádný poloměr a žádná hrana, aby bylo možno vyrobit více dílů za časovou jednotku.“

Princip modularizace

Linka Gavaroline je schopna pokovovat komplexnější geometrické tvary, např. u sérií armatur Lulu a MEM. Toto zařízení bylo vyvinuto společností Dornbracht společně s firmou Robotersystemhaus carat robotic innovation GmbH. Platformu pro tuto inovaci poskytl již čtyři roky používaný galvanizační robot Gavaro, který dokáže v každé operaci pokovit jeden komplexní obrobek. Kinematický robot byl vybaven jedním stojanem, takže při každém průchodu může nyní procházet více součástí elektrolytickými roztoky.

Linka Gavaroline je tvořena třemi modulovými jednotkami. V každém modulu pracují dva roboty, které díky šesti osám disponují velkou volností pohybu. Tím je mimořádně sníženo zavlečení zbytkové kapaliny. Linky Varioline jsou oproti tomu s jedním pojízdným galvanizačním zařízením dimenzovány pro velké počty kusů součástí s příslušně nižší komplexností, např. pro série Meta.02 a Madison. 

 

Modulární princip umožňuje podniku realizaci i těch nejmenších výrobních dávek. Kromě toho je společnost Dornbracht schopna mimořádně rychle reagovat, například na legislativní požadavky nebo technologické vývoje. Třeba když se musí splnit nové ekologické standardy, a k tomu Matthias Dornbracht dodává: „Tímto způsobem můžeme technický pokrok implementovat v krocích po dvou letech. Starý modul ven a nový modul sem.“ Díky této flexibilitě v technice výroby se koncept nakonec vyplatí, i když modularita stojí zpočátku více peněz než centralizovaná řešení.

Nastěhování do nové multifunkční haly

Nová galvanovna se nachází v nové výrobní hale o ploše 3 400 čtverečních metrů, která byla navržena po ničivém požáru v areálu firmy v červenci 2009 a byla postavena pouze za dva měsíce. I tato novostavba vycházela z principu modularity. Matthias Dornbracht: „Když usilujeme o maximum flexibility ve výrobním procesu, tak se musí tato logika promítnout i v budovách.“ Konkrétně zazněla výzva při projektování devět metrů vysoké haly, že se v prostoru nesmí vyskytovat pevné pilíře nebo sloupy, které by mohly překážet někdy později. A ještě důležitější věc: že s budovou nesmí být spojeny žádné procesně specifické prvky. Pro linku Gavaroline a linky Varioline byl v tomto duchu vyvinut vlastní napájecí modul, který stejně jako kanalizace a vzduchotechnika není spojen přímo s technikou haly.

Další informace o firmě Dornbracht a jejích produktech a také digitální tiskový text jsou uvedeny na internetu pod www.dornbracht.com.

Kontakt pro novináře v ČR a SR:

Katja Kramárová, mob +420 724 207 528, katja@kramarova.com

Srdcem emotivní továrny v sídle společnosti v Iserlohnu jsou celosvětově unikátní galvanizační zařízení (vpředu Gavaroline, vzadu Varioline), která dokáží produkovat specifické výrobky od jednoho kusu až po větší výrobní dávky. Modulární uspořádání těchto linek v nově postavené multifunkční hale umožňuje společnosti Dornbracht zcela novou flexibilitu při manipulaci s inovačními technologiemi.
Linka Gavaroline je tvořena třemi modulovými jednotkami. V každém modulu pracují dva roboty, které díky šesti osám disponují velkou volností pohybu. Tím je mimořádně sníženo zavlečení zbytkové kapaliny.
Kinematické roboty systému Gavaros byly dále vyvinuty v novou linku Gavaroline a vybaveny jedním stojanem, takže při každém průchodu lze pokovit více součástí najednou.
Linky Varioline jsou s jedním pojízdným galvanizačním zařízením dimenzovány pro velké počty kusů součástí s příslušně nižší komplexností.
U nových galvanizačních zařízení se jedná o specifické systémy výrobků. Tak se podnik řídí i nadále svým nejvyšším principem, aby byly všechny výrobně technické a organizační jednotky podřízeny designovým požadavkům: „Nezmění se žádný poloměr a žádná hrana, aby šlo vyrobit více dílů za časovou jednotku.“

Na lince Gavaroline budou v budoucnu pokovovány komplexnější geometrické tvary, např. u sérií armatur Lulu a Mem, ve větším počtu kusů než tomu bylo dosud galvanizačními roboty, které dokázaly dohotovit vždy pouze jeden obrobek v každé operaci. Kinematické roboty byly k tomuto účelu dále vyvinuty a vybaveny jedním stojanem, takže při každém průchodu může nyní procházet více součástí elektrolytickými roztoky najednou.