Download

Back to overview

Technologie Ambiance Tuning Technique nově definuje sprchování v prémiovém segmentu Po designu usiluje společnost Dornbracht o prvenství také v oblasti technologie instalací

Iserlohn/ Boloňa Jméno Dornbracht se ve svém oboru již téměř stalo synonymem vysoce kvalitního designu armatur a doplňků pro kuchyně a koupelny. Okázalé návrhy jako jsou série Deque, Supernova nebo Symetrics částečně již výrazně předešly svou dobu. Dokladem toho je prvenství v oblasti inovací, které zaujímá společnost Dornbracht v rámci scénického vývoje světa sprchování. Pod značkou Ambiance Tuning Technique spojuje prémiový výrobce instalační techniku, elektroniku a prostředí do komplexního přístupu, které vytváří z vody a sprchování choreografie rozsáhlých světů prožitků – s určením pro praktické využití a technickou realizovatelností, která nemá na této úrovni obdoby.

Technologie Ambiance Tuning Technique coby koncepce pro inscenované prožitky ze sprchování tak nabízí tržním partnerům - prodejcům přístup slibující úspěch, a to možnost oslovit potenciál koupěschopných a zkušených konečných zákazníků a také architektů a projektantů. Jako decentralizovaný systém s modulární konstrukcí otevírá inovace od společnosti Dornbracht od instalace přes individuální konfiguraci systému až po komfortní využívání se třemi choreografiemi Balancing, Energizing a De-Stressing cestu k novému vnímání sprchování, které stanovuje na špičce náročného prémiového segmentu měřítka pro budoucnost.

Společnost Dornbracht dosáhla tohoto evolučního kroku zejména důslednou realizací dvou rozhodujících aspektů. Jednak je to omezení instalačních komponent – „hardwaru“ – pouze na tři veličiny:

- eTool jako snadno ovladatelná řídicí jednotka, která sjednocuje individuální obsluhu a estetický design,
- eValves jako inteligentní, elektronicky regulované ventily pro dobře temperovaný výtok vody, jejíž množství a tlak lze
ovlivňovat, a
- eSwitch jako centrální spínací a řídicí jednotka, prostřednictvím které probíhá v síti také konfigurace

Dále je to

- absolutně a komplexně zjednodušená montáž, popř. propojení vodovodních a elektronických instalačních komponent a
- intuitivní instalace technologie Ambiance Tuning Technique s grafickým softwarem
eAssist včetně například nahrání scénářů sprchování Balancing, Energizing a De-Stressing.

Technologie
Koncepce technologie Ambiance Tuning Technique vychází přitom z premisy, že „sprchování všemi smysly“ je velmi individuální, a proto ho nelze pokrýt standardními řešeními. To platí jak pro samotnou konstrukci sprchy (např. s hlavovou a postranní sprchou nebo výpustí s efektem vodopádu), tak i pro scénáře vody, zejména co se týká teploty a průtoku vody.

Aby bylo možné tento katalog požadavků pokrýt, vyvinula společnost Dornbracht ve vlastní režii zcela nový ventil eValve. „Inteligence“ jednotky s kompaktní konstrukcí vybavené ethernetovou elektronikou spočívá v extrémně rychlém promísení teplé a studené vody přesně na požadovanou teplotu (tolerance < 0,3 °C) a průtokovém množství vody (1 až 18 l/min, při 3 barech) při reakční rychlosti kratší než jedna sekunda.
Tyto ventily je možné umístit v téměř libovolném počtu volně ve sprše na stěnu a hlavovou sprchu (např. Balance Modules) a poté je napojit na centrální jednotku eSwitch. V praxi je počet výpustí omezen v zásadě pouze disponibilním hydraulickým tlakem a množstvím vody. Kontrola, do jaké míry současné využívání všech míst výpusti eventuálně přetěžuje napájecí výkon, probíhá přitom automaticky již v softwarem podporované konfiguraci.
Při aktivaci scénářů jsou ventily automaticky řízeny prostřednictvím ovládací jednotky eTool, která je rovněž napojena na eSwitch. Prostřednictvím konfigurace lze nastavit, jaké ventily budou přiřazeny jednotlivým tlačítkům v normálním provozu. Otáčivý prvek je jako obvykle určen pro množství a teplotu průtoku vody. V každém případě je tak zaručeno, že například v hotelech nebo lázeňských či wellness zařízeních si mohou i příležitostní uživatelé intuitivně užít komfort sprchování, který nabízí nová technologie Dornbracht.

A to skutečně všemi smysly, neboť volitelně je možné napojit na centrální jednotku eSwitch přídavné sladěné světelné efekty, které umocňují účinek scénářů vody a příjemný pocit.

Programování
Technologii Ambiance Tuning Technique je možné intuitivně nakonfigurovat a zprovoznit i přes komplexní vodovodní instalace během několika minut. Na počítači propojeném s jednotkou eSwitch software eAssist automaticky eviduje a graficky znázorňuje nainstalovanou konfiguraci. Kliknutím myši lze umístit výpusti a hlavové spršky a eTool do schematického zobrazení s pevným rastrem o rozměrech 60 x 60 mm. Pomocí zadávací masky je pak možné stejně tak rychle přiřadit příslušná množství vody (min./max.) a příslušné teploty vytékající vody nebo požadované scénáře vody. Tato část „instalačních prací“ je zakončena automatickým testem konfigurace se závěrečným protokolem, který si může provozovatel buď vytisknout, nebo uložit jako soubor PDF.

V provozní fázi podporuje software Dornbracht mimo jiné prostřednictvím histogramů například hospodárné vytváření zásob teplé vody v hotelech a wellness zařízeních. Systém navíc automaticky ohlašuje potřebná servisní opatření nebo zajišťuje – například jako integrovaná součást řídicí techniky hotelové budovy – automatickou aktivaci proplachovacích cyklů jako ochranu před stagnací, pokud sprcha nebyla používána během definovaného časového období.

Další informace najdete na adrese www.transforming-water.com.

Film o technologii ATT můžete shlédnout na: http://www.youtube.com/watch?v=zrpaoMpz_zQ

„Prokonstruováno“ až do detailu

Technologie Ambiance Tuning Technique (ATT) je bezpochyby okázalá. Přesto však neosvobozuje instalatéry od základních požadavků na kvalitu, které jsou kladeny na každou instalaci pitné vody. Společnost Dornbracht zohlednila tuto skutečnost při vývoji mnoha detailů:

Ventil „eValve“ se instaluje jako okružní potrubí, a proto minimalizuje vznik tzv. mrtvých koutů; tím zamezuje kontaminaci legionellami, neboť nedochází ke vzniku stagnující vody.

Technologie ATT je napájena ochranným nízkým napětím 12 voltů, a proto ji lze využívat také v mokrém prostředí.
Smáčené materiály jsou vyrobeny ze speciální slitiny mědi a zinku; současné měření neprokázalo uvolňování olova do pitné vody.

Konstrukce jednotek a jejich montážní rozměry vycházejí ze systému xGrid; to zjednodušuje montáž a přesné zaměření.

I přes miniaturizaci elektronicky řízených ventilů eValve neexistuje u všech běžných vod (6 až 7° dH) riziko zvápenatění.

O společnosti Dornbracht
Rodinný podnik Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG s hlavním sídlem v Iserlohnu je mezinárodně působící výrobce velmi kvalitních designových armatur a příslušenství pro koupelny a kuchyně. Vysoce kvalifikovaní zaměstnanci a nejmodernější výrobní technologie zajišťují tu nejlepší kvalitu jako z manufaktury. S cílem zaujmout vůdčí postavení, co se inovací v oboru sanity týče, Dornbracht kontinuláně podporuje vývoj techniky a výroby. Za design svých produktů společnost pravidelně získává mezinárodní designové ceny a od roku 1996 se navíc trvale angažuje v kultuře. Od roku 2006 je vydávána publikace „Dornbracht – the SPIRIT of WATER“ v edici Koupelny a kuchyně, kde je vyjádřeno samozřejmé chápání firmy Dornbracht jako podniku, který má co říci kultuře, a kde se odkazuje na spektrum značky Dornbracht. Časopis a katalog současně, publikace zachycuje propojení mezi inspirací, dialogem a inovací, kterým se myšlení a práce firmy Dornbracht vyznačuje.

Další informace o firmě Dornbracht a jejích produktech a také digitální tiskový text jsou uvedeny na internetu pod www.dornbracht.com.
Kontakt pro novináře v ČR a SR:
Katja Kramárová, mob +420 724 207 528, katja@kramarova.com

Komponenta eTool spojuje čistou minimalistickou řeč designu s maximálním komfortem obsluhy. Inovativní regulační technologie poprvé umožňuje individuální regulaci různých míst výpusti vody ve sprše.

Photos: Thomas Popinger
Copyright: Dornbracht
Náročná sprchová řešení jsou individuální, ať už se jedná o hotel, lázeňská a wellness zařízení nebo o soukromé koupelny. Technologie Ambiance Tuning Technique vyvinutá společností Dornbracht umožňuje jako první na trhu díky zcela individuálnímu nastavení konfigurace účelné využití.

Photos: Dornbracht
Copyright: Dornbracht
Pomocí spínací jednotky eSwitch a ovládací jednotky eTool se aktivují elektronické ventily eValve. Jednoduchá a přehledná konstrukce, která funguje podle principu „plug and play“.

Photos: Dornbracht
Copyright: Dornbracht
Pro ventily eValve, které byly vyvinuty přímo ve společnosti Dornbracht, je charakteristická extrémní miniaturizace. Díky těmto ventilům lze nyní například také nastavit digitální minimální nebo maximální omezení průtokového množství vody.

Photos: Dornbracht
Copyright: Dornbracht