Hvad deler, hvad forener?

På den anden af diskussionerne i møderækken Dornbracht Conversations (DC 2) diskuterede kendte repræsanter for kunst og design temaet "Er design kunst, er kunst design?". Aftenens spørgsmål besvarede repræsentanterne i paneldiskussionen, som fandt sted på Museum Ludwig i Køln, med et enstemmigt "nej". Også selvom definitioner og synsvinkler på "hvorfor og hvordan" var meget forskellige. I panelet sad kunstneren Tobias Rehberger, kunstsamleren Harald Falckenberg, designeren Konstantin Grcic samt kreativ direktør Mike Meiré. Ordstyrer var Katia Baudin, vicedirektør for Museum Ludwig.
Med Dornbracht Conversations har Dornbracht introduceret et nyt format: En platform for diskurs mellem disciplinerne arkitektur, design og kunst.