Badet som sted for kraft og selvrefleksion.

Afleder energien kun sin skabende kraft til intetheden? Installationen E-R-S Energetic Recovery System (E-R-S Energigendannelsessystem) af Mike Meiré er rør, broer og vaskevej til bevidsthedsrenselse. Kroppen som kar, der tømmes mentalt for at kunne erfare: Hvad ligger der dybest nede i mig? Hvilke ressourcer befinder der sig i mit inderste? Og hvordan kan jeg sætte dem i bevægelse for at nå frem til nye horisonter? En rejse, hvor realitet står ved siden af virtualitet. Visionen om muligheden for et personligt "re-design". Installationen E-R-S Energetic Recovery System (E-R-S Energigendannelsessystem), som omfatter modellerne i forskellig målestok samt en film, blev bl.a. udstillet under messen "Abitare il Tempo 2003" i Verona.