Tænke i andre processer.

Mike Meiré kuraterer og præsenterer objekter og gadekøkkener fra forskellige verdensdele. En udstilling som afbilder autentiske genstandes skulpturelle kvalitet og kulturelle identitet. De-kontekstualiseringen muliggør en betragtningsmåde under forskellige aspekter: Hvilke materialer er sådan en køkkenenhed sammensat af, hvilken oprindelse har de, og hvordan kommunikerer de. Mike Meiré: "Jeg håber, at denne type feltforskning giver mig en udvikling, som fører frem til anderledes udtryksformer og til en æstetik, som søger stilbrud."
Global Street Food blev første gang vist inden for rammerne af "Passagen" i anledning af imm Cologne, 2009. Desuden blev udstillingen vist under "Art Basel" på Vitra Design Museum.