1 / 2

2 / 2

Akustisk bevidsthedsudvidelse.

Hvordan ville rituel arkitektur lyde, hvis den var toner? Lydkollagerne Noises for Ritual Architecture (Lyd til rituel arkitektur), som er blevet til på initiativ af Mike Meiré og komponeret af Carlo Peters, søger at give et svar ved at agere som transformator og reflektor for rum, materialitet og bevægelse. Resultatet er korresponderende lydverdener, som fremhæver den enkeltes oplevelse af væren (i rummet). Realiserede væremåder vinder i subjektiv betydning og bliver uvilkårligt mere bevidste.
Noises for Ritual Architecture (Lyd til rituel arkitektur), kurateret af Mike Meiré, kan fås i Apple iTunes Store.