Bæredygtighed opstår ikke gennem programmer og forordninger – men ved at kreative hoveder spiller sammen. For Dornbracht står bæredygtig handlemåde i direkte sammenhæng med en holdning om, at ens handlemåde til enhver tid kan forbedres. Derfor er ser vi vores mål, at medvirke aktivt til at beskytte miljøet og at omgås ressourcerne skånsomt, som en permanent udfordring, både i overordnede firmasammenhæng, men også på den enkelte arbejdsplads.
Samtidig går virksomheden langt videre end lovens ord, når vi taler om ting, der skal overholdes i produktionen og selve produkterne, forklarer Andreas Dornbracht: „Vi går efter langsigtede løsninger i vores værdiskabelseskæde.“
Mere
„Sammenhængende viden“ – den kostbare ressource
Da vi har organiseret os med flade hierarkier opstår der hos Dornbracht en vekselvirkning mellem medarbejderne gennem en videns- og erfaringsdeling i hverdagen. I det enkelte tilfælde har man ved enhver problemstilling – være det sig ved introduktionen af nye materialer, udviklingen af nye logistiske processer eller udviklingen af nye systemløsninger og produkter – adgang til en ressource, som man kunne beskrive som „sammenhængende viden“. En bred og dyb viden, der først opstår, når det kreative samspil mellem hovederne fungerer. Det samlede resultat er betydeligt mere produktivt – mere bæredygtigt– end hvis hver afdeling kun arbejder på sin egen løsning.
Hos Dornbracht er det en selvfølge, at alle bestræbelser mod mere bæredygtighed ikke kun bestemmes af grænseværdier. Virksomheden vil tværtimod gennemføre innovationer på markedet som drivende aktør, udfører Andreas Dornbracht: „For os er det vigtigt, som førende virksomhed inden for tysk sanitetsindustri, at fremme diskussionen om skånsom omgang med ressourcen vand.“

Moderne teknologi arbejder for miljøet
Dornbracht har siden 2007 regelmæssigt underskredet de foreskrevne grænseværdier for spildvand med ca. 50%. Ved overfladeforædlingen har vi sænket vores vandforbrug 70 procent ved hjælp af nye teknologier. Samtidig har Dornbracht nedbragt medrivning af restvæske fra ædelmetal badene til praktisk talt nul. Og med et imponerende luftfiltersystem i sektionen overfladebearbejdning bliver slibestøvet nu suget op og sendt videre til recycling.
Dornbracht arrmaturer består af materialer, der kan genbruges 100 procent og stammer fra et materialecyclus. Til fordel for bæredygtigheden vil Dornbracht endvidere inden udgangen af 2011 stille materialet til produktion af alle håndvask- og køkkenvaskarmaturer om til en kobber-zink legering, uden at loven kræver dette. Med denne forholdsregel undgår man at der kommer bly ud i drikkevandet.

WELL – Water Efficiency Label
Til fremme af en ansvarsbevidst omgang med vand har Dornbracht deltaget initiativt i indførelsen af en „WELL – Water Efficiency Label“. Her drejer det sig om et til at begynde med frivilligt klassificeringssystem for den europæiske sanitetsarmaturindustri, som på næste trin skal forankres i en europæisk norm. For at bevidstliggøre problematikken omkring ressourcerne gik de førende repræsentanter for tysk sanitetsindustri allerede tilbage i 2009 sammen i initiativet Blue Responsibility. Her engagerer Dornbracht sig også for en mere effektiv udnyttelse af drikkevandet og for anvendelse af miljøvenlige materialer.

Mindre

Facts

 • Portræt

  Premium armaturer fra Iserlohn. Familievirksomheden Dornbracht sætter standarder på verdensplan med innovative produkter til køkken og bad.   Mere
 • Historie

  Gennem mere end 60 år har navnet Dornbracht stået for mod til at gå nye veje. Det hele startede efter fyraften i et skur i Iserlohn.   Mere

Competence

 • Ydeevne

  „Hver enkelt medarbejder skal kende sit bidrag til virksomhedens succes helt nøjagtigt“ – Dornbracht øger sin ydeevne på domicilet i Iserlohn.   Mere
 • Teknologi

  Komplekse geometriske former legende let at coate – med den nye galvanoafdeling har Dornbracht sikret sig et klart forspring over for konkurrenterne.   Mere
 • Bæredygtighed

  Hos Dornbracht opstår den bæredygtige drift i kraft af et kreativt samspil mellem hovederne – langt ud over hvad lovens ord kræver.   Mere
 • Kvalitet

  Internationale udmærkelser og top-kunder med ekstremt høje krav er beviset på, at Dornbrachts produkter er i en helt usædvanlig kvalitet.   Mere
 • Partnerskab

  På virksomhedens strategier og de solide samarbejdspartnere mærker man, at det ikke er et anonymt konsortium, der styrer Dornbrachts skæbne.   Mere
 • Premium

  Dornbracht udforsker sin kulturelle identitet – og bidrager derved til læringsprocessen bag premium mærket.   Mere

Karriereportal

 • Karriereportal

  Spændende og udfordrende job- og uddannelsesmuligheder i en virksomhed, hvor målet er at være „anderledes og bedre end de andre“.   Mere