Grundlaget for den internationale succes for den familieførte mellemstore virksomhed Dornbracht er en klart formuleret premium ambition for produkternes vedkommende og en konsekvent kundeorientering. Virksomheden forstod allerede på et tidligt tidspunkt, at ydeevnen med hensyn til sortiment og service afhænger af tre faktorer: af respekt for den enkelte medarbejder, af nedsat kompleksitet i processerne og af størst mulig transparens i omgangen med leverandører og andre samarbejdspartnere. På dette grundlag var det muligt for virksomhedens ledere Andreas og Matthias Dornbracht at videreudvikle domicilet Iserlohn strategisk.

Mere

Snitflader bliver til berøringspunkter
Kursen for en langsigtet konkurrenceevne i premium segmentet blev lagt med den bygningsmæssige og den operative modulopbygning af relevante driftssektioner. Matthias Dornbracht, som administrerende direktør ansvarlig for produktion, logistik og indkøb, ser her først og fremmest en driftsherre-beslutning: „Hvis vi på vores domicil Tyskland fortsat skal være konkurrencedygtige, er vi nødt til at agere fleksibelt. For os vil det sige, at vi skal tænke i mindre og dermed mere overskuelige enheder.“ Når vi samler enkelte funktionsområder til moduler, kommer hver enkelt medarbejder tættere på kunden. Rigide afdelingsgrænser og tænken i afgrænsede ansvarsområder hører fortiden til. „Snitfladerne mellem afdelingerne er blevet berøringspunkter“, forklarer Matthias Dornbracht, „her fungerer overgangene som ved videregivelsen af en stafet.“ Overdimensionerede kvalitetsstyringssystemer er blevet overflødiggjort gennem en direkte og ukompliceret kommunikation. „I bedste tilfælde kommer der en opringning fra en kunde og via højttaleren kan alle implicerede høre, hvad kunden siger – medarbejderen ude på fabrikken og salgsmedarbejderen.“ Implementeringen af processerne i de cirka 720 kvadratmeter store moduler foregik samtidig med, at de hævdvundne hierarkier blev afskaffet og de individuelle beslutningsrum blev udvidet. Resultaterne taler for sig selv: Procestiderne blev mærkbart kortede, mens der samtidig skete en tydeligt målbar kvalitetsforbedring. Og tilfredsheden blandt medarbejderne er meget stor. Enhver kan efterrationalisere, hvilken andel han/hun har i firmaets succes eller fiasko.


Leverandører og kunder er delagtiggjort
I begyndelsen betragtede nogle medarbejdere det selvstændige arbejde under ansvar med en gran skepsis. Men i dag kan virksomhedens leder konstatere: „Efter de første erfaringer, er skepsis veget til fordel for en stor begejstring, som skaber drive hos alle.“ Det samme gælder for øvrigt også for kunder og leverandører. For denne åbenhed i modulkonceptet giver en helt anden måde at omgås hinanden på, „betyder en vigtig gensidig respekt“, understreger Matthias Dornbracht. „Og det kommer til syvende og sidst til udtryk gennem produkterne, med deres anerkendt unikke egenskaber.“

Mindre

Facts

 • Portræt

  Premium armaturer fra Iserlohn. Familievirksomheden Dornbracht sætter standarder på verdensplan med innovative produkter til køkken og bad.   Mere
 • Historie

  Gennem mere end 60 år har navnet Dornbracht stået for mod til at gå nye veje. Det hele startede efter fyraften i et skur i Iserlohn.   Mere

Competence

 • Ydeevne

  „Hver enkelt medarbejder skal kende sit bidrag til virksomhedens succes helt nøjagtigt“ – Dornbracht øger sin ydeevne på domicilet i Iserlohn.   Mere
 • Teknologi

  Komplekse geometriske former legende let at coate – med den nye galvanoafdeling har Dornbracht sikret sig et klart forspring over for konkurrenterne.   Mere
 • Bæredygtighed

  Hos Dornbracht opstår den bæredygtige drift i kraft af et kreativt samspil mellem hovederne – langt ud over hvad lovens ord kræver.   Mere
 • Kvalitet

  Internationale udmærkelser og top-kunder med ekstremt høje krav er beviset på, at Dornbrachts produkter er i en helt usædvanlig kvalitet.   Mere
 • Partnerskab

  På virksomhedens strategier og de solide samarbejdspartnere mærker man, at det ikke er et anonymt konsortium, der styrer Dornbrachts skæbne.   Mere
 • Premium

  Dornbracht udforsker sin kulturelle identitet – og bidrager derved til læringsprocessen bag premium mærket.   Mere

Karriereportal

 • Karriereportal

  Spændende og udfordrende job- og uddannelsesmuligheder i en virksomhed, hvor målet er at være „anderledes og bedre end de andre“.   Mere