Download

Back to overview

Det vigtigste kort fortalt:

Tema: Nyt magasin „Dornbracht Bathroom“
Nyheden: Afløser „Dornbracht the SPIRIT of WATER“
Indhold: Inspiration for bad og spa

Nyt Dornbracht magasin for leverummene bad og spa: „Dornbracht Bathroom“ISERLOHN I forbindelse med introduktionen af sit brand statement„Culturing Life“ præsenterer Dornbracht et nyt magazin „Dornbracht Bathroom“. Efter„the Spirit of Water“, der formulerede fascinationen af elementet vand, virker det nye 220 sider store magasin inspirerende med emotionelle billeder i storformat og en mangefacetteret visning af miljøet bad og spa.

Mens „the Spirit of Water“ især beskæftigede sig med passionen for vand og de forskellige måder, vandet strømmer ud på, manifesterer der sig i „Dornbracht Bathroom“ en holistisk holdning til det nye brand statement „Culturing Life“: Teknologi og sundhedsbevidsthed bringes i samklang, livskvaliteten øges med smarte vandanvendelser.

Dette brand statement står for en vision om, at simplificere og intensivere livet gennem individualiserede produkt- og systemløsninger. Med denne visionære ambition lagde Dornbracht allerede tilbage i 2013 grundstenen for en konsekvent udvidelse af sin produktportfolie med specielt afstemte anvendelser, som for eksempel med Foot Bath.

„‚Culturing Life’ er den fremtidsorienterede drivkraft bag en ny opfattelse af bad- og spa-kultur,“ forklarer direktør Andreas Dornbracht. „Magasinet markerer som en inspirations- og orienteringskilde et nyt og vigtigt skridt mod at opleve ‚Culturing Life’ endnu mere intensivt.“

Selve opbygningen af magasinet viser en intensiv refleksion over behovene på badeværelset. Som midtpunkt finder man en oversigt over alle Dornbracht designserier samt mærkets kompetencefelter: Transforming Water, Performing Water og Smart Water. Den kunstnerisk-kulturelle ambition genspejles i dokumentationen over Culture Projects. Kulturserien, som Dornbracht initierer i tæt samarbejde med kunstnere, designere eller filosoffer, giver løbende anledning til nye drøftelser, ideer og inspirationer, der indgår i udviklingen af produktkoncepter. For eksempel havde observationen af forskellige hygiejnehandlinger og -ritualer en afgørende indflydelse på udviklingen af ritualarkitekturen.

Hvert kapitel indledes med spørgsmål, der skal anspore læseren til at reflektere over sine personlige ønsker: Hvilken indflydelse har vand på vores befindende? Hvad sker der, når rum definerer sig ved hjælp af ritualer og indrettes derefter? Hvordan skal de forskellige zoner i badeværelset være udstyret, for at de svarer til mine personlige behov?

Et muligt svar på det giver indlægget „My bathroom“. Det formulerer kernen i en ny, individuel badarkitektur ved hjælp af „Sampling“, et modulopbygget koncept, der omfatter en kombination af applikationer, tappesteder og styringer på tværs af design og serier. Som den første producent kan Dornbracht tilbyde „Sampling“ til bad og spa og guider med sin „Online Produktrådgiver“ – et nyt service tool for projekterende af badeværelser på dornbracht-professional.com – gennem Dornbracht produktportfolien, hvor man på ukompliceret vis kan konfigurere applikationer for håndvask, bruser og badekar, alt efter kundens ønsker.
Med „Dornbracht Bathroom“ kan man opleve Dornbrachts mærkeverden på ganske imponerende vis, hvilket gør det til en væsentlig bestanddel af den nye orientering – helt i tråd med claimet: „Culturing Life“. Magasinet kan leveres med øjeblikkelig virkning og kan bestilles eller downloades på www.dornbracht.com/Service/Brochures.aspx.

Dornbracht Bathroom 01 Med det nye magasin „Dornbracht Bathroom“ kan man opleve Dornbrachts brand statement på 220 sider: „Culturing Life“ står for en vision om at bringe teknologi og sundhedsbevidsthed i samklang og øge livskvaliteten med smarte vandanvendelser. Fotos: Wolfram Buck Copyright: Dornbracht
Dornbracht Bathroom 02 Det nye „Dornbracht Bathroom“ magasin: Emotionelle billeder i storformat iscenesætter miljøerne bad og spa på en fascinerende og mangefacetteret måde. Fotos: Wolfram Buck Copyright: Dornbracht
Dornbracht Bathroom 03 Magasinet giver et overblik over de forskellige designserier fra Dornbracht og informerer om, hvad der er værd at vide omkring detaljer og fornyelser. Fotos: Wolfram Buck Copyright: Dornbracht
Dornbracht Bathroom 04 Hvert kapitel i „Dornbracht Bathroom“ indledes med spørgsmål, der skal inspirere læseren til at reflektere over sine egne personlige ønsker og behov. Fotos: Wolfram Buck Copyright: Dornbracht
Dornbracht Bathroom 05 En individuel badarkitektur afstemt efter de personlige behov: Det modulopbyggede „Sampling“ fra Dornbracht giver mulighed for netop det - ved på tværs af design og serier at kombinere applikationer, tappesteder og styringer. Fotos: Wolfram Buck Copyright: Dornbracht
Dornbracht Bathroom 06 „Dornbracht Bathroom“ giver et levende indblik i Dornbrachts brand- og produktunivers. „Foot Bath“ er en af de seneste nyskabelser: En elektronisk unit med mulighed for at skabe scenarier til individuelle, velgørende oplevelser af et fodbad. Fotos: Wolfram Buck Copyright: Dornbracht