Databeskyttelse og sikkerhed

Databeskyttelseserklæring
Denne databeskyttelseserklæring oplyser om typen af, omfanget af og formålene med indsamlingen og anvendelsen af data for de besøgende og brugerne (i det følgende sammenfattende betegnet som „brugere“) hos Kemitron Gesellschaft für chemische und elektronische Mess- und Regelverfahren mbH, An den Kiesgruben 14, D-73240 Wendlingen (i det følgende betegnet som „udbyder“) som databeskyttelsesretligt ansvarlig administration.
I forbindelse med spørgsmål vedrørende databeskyttelse kan du kontakte os på hverdage fra kl. 9:00 til 17:00 på telefonnummer +49 (0)7024 95060 samt via e-mail til info@kemitron.de.

Denne databeskyttelseserklæring gælder kun for Kemitrons indsamling og anvendelse af data i forbindelse med den bestillingsprocedure, der tilbydes og beskrives her, og ikke for anden benyttelse af denne Dornbracht GmbH & Co. KG-webside.

Indsamling af adgangsdata
Udbyderen indsamler data om enhver adgang til onlinetilbuddet (såkaldte serverlogfiler). Til adgangsdataene hører navnet på den hentede webside, filen, datoen og klokkeslættet for hentningen, den overførte datamængde, melding om korrekt hentning, browsertypen samt versionen, brugerens styresystem, referrer URL (den før besøgte side), IP-adressen og den forespørgende provider. Udbyderen anvender kun protokoldataene uden tilknytning til brugerens person eller anden oprettelse af profil til statistiske analyser med funktionen, sikkerheden og optimeringen af onlinetilbuddet som formål i henhold til lovens bestemmelser. Udbyderen forbeholder sig dog ret til at kontrollere protokoldataene efterfølgende, hvis der på grund af konkrete holdepunkter er berettiget mistanke om ulovlig brug.

Indsamling og anvendelse af personrelaterede data
Personrelaterede data indsamles og anvendes kun af udbyderen, hvis det er tilladt i henhold til loven, eller brugerne samtykker i dataindsamlingen. I reglen er det tydeligt for brugerne under anvendelsen af servicen, hvilke data der gemmes, som for eksempel navn, e-mailadresse og besked, når bestillingsformularen anvendes. De personlige data, der angives for at bestille varer (som for eksempel navn, e-mailadresse, adresse, betalingsdata), anvendes af sælgeren til at overholde og afvikle kontrakten. Disse data behandles fortroligt, overføres krypteret og gives ikke videre til andre, som ikke er involveret i bestillings-, leverings- og betalingsprocessen. Når udbyderen kontaktes (via kontaktformular eller e-mail), gemmes brugerens angivelser med henblik på behandlingen af forespørgslen samt for det tilfælde, at der opstår flere spørgsmål. Udbyderen har truffet organisatoriske, kontraktlige og tekniske sikkerhedsforholdsregler for at sikre, at databeskyttelseslovenes forskrifter overholdes, og at tilfældige eller forsætlige manipulationer, tab, ødelæggelse og adgang for uberettigede personer forhindres.

Videreformidling af data til andre
Brugernes data formidles kun til andre, hvis det er tilladt i henhold til loven, eller en bruger har samtykket i videreformidlingen. Det er for eksempel tilfældet, hvis videreformidlingen af dataene tjener opfyldelsen af kontraktlige forpligtelser over for brugeren, og postadressen videregives til et speditionsfirma efter en shopbestilling. Eller hvis ansvarlige myndigheder som justitsmyndigheder anmoder om dataene. Brugernes personrelaterede data sælges eller videregives absolut ikke til andre med reklameformål eller med henblik på oprettelse af brugerprofiler.

Cookies
Udbyderen anvender „cookies“ i forbindelse med sit onlinetilbud. Cookies er små filer, som lægges på brugernes computere og kan gemme informationer til udbydere. Temporære cookies slettes, når browseren lukkes, og permanente cookies bevares i et indstillet tidsrum og kan stille de gemte informationer til rådighed, hvis onlinetilbuddet hentes igen. Cookies anvendes først og fremmest for at gøre brugen af servicen lettere. Således gemmer en cookie en brugers indkøbsvognsstatus. Brugeren kan påvirke anvendelsen af cookies. De fleste browsere har en option, som brugen af cookies kan begrænses eller komplet forhindres med. Udbyderen bestræber sig på at udforme onlinetilbuddet således, at anvendelse af cookies ikke er nødvendig. Der henvises dog til, at brugen og især den komfortable brug begrænses uden cookies.

Informationsforsendelse med nyhedsbrev
E-mails med reklameinformationer om udbyderen og dennes ydelser sendes kun med brugernes udtrykkelige samtykke. Brugerne kan til enhver tid gøre indsigelse imod modtagelsen af nyhedsbrevene. Der findes bl.a. en indsigelsesmulighed i hver e-mail. Før forsendelsen af nyhedsbrevet modtager e-mail-indehaveren en bekræftelsesmail, hvor denne skal bekræfte tilmeldingen til nyhedsbrevene. Ikke bekræftede tilmeldinger slettes automatisk senest inden for fire uger. Beskeder i forbindelse med kontraktforholdet med brugeren hører ikke til reklameinformationer. Dertil hører forsendelse af tekniske informationer, informationer vedrørende betalingsafvikling, spørgsmål til ordrer og sammenlignelige beskeder. Brugerne kan senere anmode om at blive slettet fra informationslisten i en e-mail til de ovenfor angivne kontaktmuligheder. I forbindelse med tilmeldingen gemmer udbyderen tilmeldings- og bekræftelsestidspunktet og brugerens IP-adresse. Udbyderen er i henhold til loven forpligtet til at protokollere tilmeldingerne for at kunne dokumentere en korrekt tilmelding.

Google Analytics
Udbyderen anvender Google Analytics, en webanalyseservice fra Google Inc. („Google“). Google Analytics anvender såkaldte „cookies“, tekstfiler, som gemmes på brugernes computere og som muliggør en analyse af din anvendelse af websiden. De informationer om brugernes anvendelse af denne webside, der er genereret med cookies, overføres i reglen til en server hos Google i USA og gemmes der. I tilfælde af en aktivering af IP-anonymiseringen på denne webside, forkorter Google dog først brugernes IP-adresser i medlemsstaterne i Den Europæiske Union eller i andre stater, der er tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres en hel IP-adresse til en server hos Google i USA og forkortes der. IP-anonymiseringen er aktiv på denne webside. På vegne af udbyderen af denne webside vil Google anvende disse informationer til at analysere brugernes brug af websiden, til at sammenstille rapporter om websideaktiviteterne og til at udføre andre serviceydelser forbundet med websidebrugen og internetbrugen over for websideudbyderen. Den IP-adresse, din browser overfører i forbindelse med Google Analytics, føres ikke sammen med andre af Googles data. Brugerne kan forhindre, at der gemmes cookies, med en tilsvarende indstilling af deres browser-software, men udbyderen henviser brugerne til, at de i det tilfælde eventuelt ikke vil kunne anvende samtlige funktioner på denne webside i fuldt omfang. Brugerne kan derudover forhindre registreringen af de data, der er genereret af cookien og relateret til deres brug af websiden (inkl. deres IP-adresse), hos Google samt Googles bearbejdning af disse data ved at downloade og installere det browser-plugin, der findes under følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Tilbagekaldelse, ændringer, rettelser og opdateringer
Brugeren har ret til på anmodning gratis at få oplysninger om de personrelaterede data, som udbyderen har gemt om vedkommende. Kontaktdataene befinder sig i udbyderens impressum. Desuden har brugeren ret til rettelse af ukorrekte data og til spærring og sletning af sine personrelaterede data, såfremt ingen lovpligtig opbevaringspligt strider imod dette. Udbyderen forbeholder sig ret til at ændre databeskyttelseserklæringen for at tilpasse den til en ændret retsstilling eller i forbindelse med ændringer af servicen samt databehandlingen.

Ansvar
Som serviceudbyder er vi i henhold til §§ 7 ff. i den tyske lov om telemedier (TMG) kun ansvarlig for egne indhold på denne webside – konkret for denne databeskyttelseserklæring – i henhold til de generelle love. Vi er ikke udbydere af denne webside og hæfter derfor ikke for andre indhold på denne webside eller for eksterne links til andres websider, som vi ikke har indflydelse på indholdet af.
For andre indhold på denne webside samt for indhold af sider, der er linket til der, er den pågyldende udbyder af websiderne altid ansvarlig.