Extra/Ordinary

Dornbracht Conversations 3

A further dimension on the rise of New Normal

Hvis man i sidste tid har fulgt diskussionerne, bidragene i magasiner og de nyudkomne bøger om emnet design, lægger man mærke til, at et af tyngdepunkterne udgøres af et tilsyneladende skiftende blik på formgivning. “Tidsånd” og “livsstil” viger mange steder for en ny normalitet: “The New Normal”. Hvad betyder det? Er tidløshed, uophidsethed, fællesskabsånd og vagtsomhed tidens nye tegn? “Det er min personlige overbevisning, at vi oplever en ændring i værdinormerne, som i det mindste bliver forstået af et bestemt køberlag”, siger produktdesigner Stefan Diez (deltager i Dornbracht Conversations 1). “Vi vil ikke blot finde den håndværksmæssigt perfekte udførelse særligt værdifuld, vi vil også i langt højere grad tage spørgsmålet “hvordan?” langt mere i betragtning.”
For økonomen og forfatteren Richard Florida begynder endog en ny konsumtidsalder: Den sociale status demonstreres ikke længere af overflod, men af gennemtænkt konsum. En tendens, som går i denne retning, har i længere tid syntes at aftegne sig. Allerede for nogen tid siden vakte en udstilling om Biedermeier- æraen med titlen “Die Erfindung der Einfachheit” (Opfindelsen af enkeltheden) furore. Udstillingen viste helt klart en genvakt længsel i store dele af samfundet efter en ny overskuelighed, en ny klarhed og også efter dydighed. Dette er blevet udløst af diverse kriser og en stadigt stigende grad af kompleksitet.
“Dornbracht Conversations (DC)” helligede sig de dermed forbundne spørgsmål under overskriften “Extra/Ordinary. A further Dimension on the rise of New Normal” (Ekstra/normal. En yderligere dimension af den nye normalitets fremgang). Formatet af Dornbracht Conversations bringer regelmæssigt personligheder fra områderne arkitektur, design og kunst sammen for at tale om centrale spørgsmål om et retningsvisende emne, fremlægge egne erfaringer og idéer og for at diskutere med publikum. Målet for det efterhånden tredje arrangement i rækken af Dornbracht Conversations var den generelle diskussion af sammenhængen mellem aktuelle strømninger fra samfundet og deres relevans for udviklingen af designstrategier, produktdesign og arkitektur. For eksempel drejede det sig om det ændrede, dyberegående blik på design – det gælder ikke kun for designteoretikere eller sociologer, men også for et bredere publikum, design-brugerne. De medvirkende i diskussionen var Mateo Kries, kurator og programleder af Vitra Design Museumet i Weil am Rhein, designeren Michael Sieger, arkitekten Matteo Thun, forfatteren Thomas Wagner, Creative Director Mike Meiré og Andreas Dornbracht. Diskussionen blev modereret af Marcus Fairs, journalist og grundlægger af arkitektur- og designplatformen “dezeen”. Kravet om, at man som virksomhed hele tiden skal beskæftige sig med aktuelle spørgsmål i forbindelse med design, kultur og arkitektur var tydeligt. Desuden skal man udvikle succesrige produkter, som både åbner sig for en bred formkanon og omfatter de relevante produktkendetegn prægnans, proportion og præcision. For det er noget centralt for mærket: At bevare sin åndelige åbenhed og fremme evolutionen i badeværelset.