The source of archetype

“Vi var ret hurtigt ret tæt på,” siger Benedikt Sauerland, mens han endnu en gang ser på de første modeller til det nye ritualbad. Sauerland er medlem af forretningsledelsen hos Sieger Design og var leder af projektet ELEMENTAL SPA på designer-siden. Han undrer sig selv over, at en præsentationsprøvemodel, som designerne snarere anså som “pladsholder” for at anskueliggøre deres grundlæggende idé til udkastet, har så stor lighed med slutproduktet.
ELEMENTAL SPA er et meget usædvanligt projekt, ikke en formfindingsopgave i gængs forstand. I midtpunktet for designprocessen stod det spørgsmål: Hvordan kan jeg realisere konceptidéerne i et produkt? “Man vil omgås vandet mere frit på det hjemlige område”, det er Sauerland sikker på. Begrebet ritualbad betyder efter hans mening den “bevidste, næsten kultiske opfattelse af vandet”. Herved bliver produktet til impulsgiver for mennesket til “bevidst at være mere opmærksom over for sin handlemåde.” Men hvordan opstår der en helt ny form, et helt nyt produkt ud fra de første idéer?
“Fra Dornbracht får vi ikke den klassiske briefing med ordregiverens forestillinger, som vi så skal gennemgå punkt for punkt”, fortæller Sauerland. Ved begyndelsen til et nyt produkt står den oftest på workshops, møder og diskussioner. Partnerskabet mellem producent og designer, som er vokset gennem en lang årrække, går helt tilbage til år 1983, begge parter har udviklet en intensiv form for samarbejde. “I en relativt stor runde overvejer vi, hvilket emne der står på listen som det næste. Så bliver der diskuteret, sammenfattet, komprimeret.” Resultatet er et konceptpapir, hvor vi har snørklet os ind på det emne, vi vil tage op og “lege med”. Benedikt Sauerland taler om “måden at præsentere elementet vand på”, som allerede spillede en rolle ved armaturserien MEM og BALANCE MODULES som RAIN SKY og WATER FALL. Vandet skal decelereres, det skal strømme afslappet, så meget var allerede klart fra begyndelsen. “Waterspaces” kalder designerne deres første, mere komplekse konceptudgangspunkt. Som ved de tidligere projekter stod den ændrede brug af badeværelset i centrum. Målet var at tydeliggøre den så vidt muligt umiddelbare adgang til vandet og de kræfter og energier, vandet indeholder. Armaturet skal opnå en stærkere autonomi i konteksten, ikke kun være et objekt, der som det sidste indføres i et gennemplanlagt badeværelse. “Det er det vandgivende element”, siger Benedikt Sauerland. Men samtidig skal det træde tilbage som udformet objekt. “Det er, som om man leder efter en kilde og slår pløkker i jorden”, konkretiserer designeren den oprindelige idé bag ELEMENTAL SPA. Til anskueliggørelse brugte Sieger Design et billede af atriumgården fra Barcelona Pavillonen af Mies van der Rohe, hvor de steder var markeret med røde prikker, hvor vandet kommer ud eller kunne komme ud. Projektet ville opfylde placering og af-materialisering af begge krav. Billedet af kilden var opstået. “Mennesket har ikke brug for et armatur, men en adgang til vandet”, fastslår Benedikt Sauerland. Følgelig skal betjening og brug kunne ske på én gang. Derfor befinder betjeningsgrebet sig bedst direkte under armaturet. Armaturets vante formmæssige udseende blev opløst. Der er to elementer, som præger ELEMENTAL SPA, den forkromede egentlige vandgiver, af designerne kaldet mundstykke, og en monolitisk, meget neutralt holdt krop af hvidt corian. Sammen danner de en
yderst harmonisk, skulpturel konstruktion. “Den formmæssige realisering, den stærke minimalisering”, supplerer Michael Sieger, “kan man også se som emotionelt moment”. Siden 1988 har Sieger Design resideret i barokslottet Harkotten mellem Münster og Osnabrück. I hvælvingerne i stueetagen er der indrettet et fleksibelt værksted. På Harkotten er skiftet fra koncept- til modelbygnings-og afprøvningsfase samtidig et skift af etage. “Vi kan meget hurtigt komme fra de første tegninger til modellen”, siger designeren Sauerland. Formodellerne fremstilles af skum, som er spændende at arbejde med. Med lakker og kromfolier simuleres den senere overflade.
Vandet - og det har vist sig at være den største udfordring ved projektet - skal komme ud af mundstykket som laminar stråle uden hvirvler. Påtænkt var “en vis æstetisering af vandbilledet”, siger Sauerland. Det skal strømme parallelt så længe som muligt, som en film, i retning af jorden. Designerne gav mundstykket en krystallinsk, kantet form. Det viste sig hurtigt, at der mellem væg og armatur skal være plads til et afslappet vandflow, for at der ved mundstykket kan opstå det ønskede strålebillede. Men det var ikke nok. For så let lader fysikken sig ikke overliste. Vandets ballistiske kurve forløber som en parabel.
Vandstrålen har tendens til at løbe tilbage i retning af væggen. Og ikke nok med det: Det falder hurtigt sammen og snor sig herved. Snart blev det klart, at der her ikke kun måtte udvikles en passende ydre form. Den, som vil forme vandet, får med en elementær kraft at gøre. Designernes opmærksomhed rettede sig mod mundstykkets indvendige kontur. På Sieger Design’s værksted fremstillede modelbygger Rauch en masse forskellige varianter. Både her på Harkotten og hos Dornbracht afprøvede designere og teknikere modellerne under realistiske betingelser. Der blev i forsøgsserierne også taget hensyn til vandets tryk og volumen. Men de første prototyper havde ru og ikke ordentlige indvendige konturer og svarede ikke til producentens og designernes strenge kravprofil. “Vi var lige ved at tro, at vi ville være nødt til at afbryde.” For at løse problemet investerede Dornbracht i en ny fremstillingsmetode, som også omfatter den indvendige bearbejdning. Mellem projektets begyndelse og den første præsentation af ELEMENTAL SPA på ISH i Frankfurt skulle der gå næsten to år. Der bliver forhandlet hårdt mellem teknikere og designere: “Kan der ikke klares én millimeter mere?”, lyder et af de typiske spørgsmål, man prøvede at nærme sig det optimale med. “Fremstillingsafdelingen foretrækker en større radius. Men vi har snarere en mindre”, fortæller Sauerland. Bortset fra de tekniske spørgsmål gælder det om sammen med Dornbracht-marketingafdelingen at “filtrere” den rigtige variant ud blandt de mange muligheder. Sieger Design udvikler en hel række scenerier til brug af produktet. Kommende udviklinger mht. vandets kvalitet er også allerede skitseret i udkastarbejdet. Herved spiller overvejelser om vedvarende virkning og vandets kvalitet en rolle. Mens messegæsterne beundrer nyhederne, er designere og producenter allerede ved at videreudvikle deres idéer, supplere produkterne og søge nye, tilsyneladende uløselige udfordringer.