The planned bathroom

SYMETRICS – ARCHITECTURE MODULES OPTIONS. I dette badeværelse står alt i relation til hinanden. Modulerne, materialerne, arkitekturen.

THOMAS EDELMANN: Hvilket koncept står bag programmet SYMETRICS?
BENEDIKT SAUERLAND: Ofte bliver elementerne fra en badeværelsesinstallation placeret uheldigt på væggen. Bortset fra de indmurede elementer mangler råbygningen relationen til andre objekter som badekarret, som først installeres senere. Installatørens spørgsmål til bygherren: “Hvor vil du gerne have håndbrusen?” er heller ikke ubetinget nogen hjælp. Hvordan skal man så træffe afgørelsen? SYMETRICS tilbyder en slags layout til disse tilfælde. Den tjener som regelsamling for enhver grafiker. Det består af hjælpelinjer, som man kan bruge til at placere designelementer rigtigt med. Når deres relation én gang er ordnet, lægger man ikke længere mærke til noget billede, men kun til den pæne og ordentlige installation.

Defining relationships

T.E.: Hvilke fordele giver et modulariseret badeværelsesprogram?
B.S.: Det hjælper planlæggeren eller bygherren med at definere brugerrelationer. I en husholdning med små børn eller forskelligt store mennesker kan man fastlægge forskellige højder med SYMETRICS’ koordinater. Men det hjælper især med til at definere produktrelationer. Med montageskinner kan jeg kontrollere vertikale og horisontale afstande. Grundbilledet på 60 gange 60 millimeter er defineret ved et betjeningselements dækplade. Parametre, som foregives udefra, fører til dette mål. Hvis der kommer betjeningselementer til, forøges den fælles bæreplade tilsvarende. Vi anbefaler, at elementerne har bestemte indbyrdes afstandsrelationer.

T.E.: Hvilken virkning har modulariseringen på design og indendørs arkitektur?
B.S.: Med repertoiret af enkeltelementer kan der laves alle mulige udformninger. Hermed går SYMETRICS væk fra de traditionelle serieforestillinger, som var præget af det såkaldte designlink, som udelukkende er en fællesnævners ydre form. Nu drejer det sig ikke om, at armaturet råber “se, hvor flot jeg er”. Arkitekten og badeværelsets planlægger finder moduler til en fordringsfuld planlægning, som samtidigt giver mere sikkerhed ved realiseringen. Arkitekter søger produkter, som passer ind i deres planlægning, således at der kan opstå et overbevisende helhedsbillede. Her ville det være kontraproduktivt, hvis hvert enkelt produkt i badeværelsets koncept ville fremhæve sig.

T.E.: Hvilke scenarier er tænkelige i fremtiden med SYMETRICS?
B.S.: Jo mere komplekse bestemte af armaturernes opgaver er, des fornuftigere er elektroniske styringselementer. Perspektivisk er en differentiering af styreelementer og udløbssteder tænkelig. Herved synes vi, det er vigtigt, at armaturerne forandrer sig evolutionært, at deres vante semantik bibeholdes.

T.E.: Hvilke fremtidsperspektiver ser du for designet i badeværelset?
B.S.: Emnet vand giver muligheder, som på langt sigt ikke vil være udtømte. Da vandet hører til i badeværelset, opstår der her en række projektionsmuligheder. Hertil hører domesticeringen af naturfænomener og meget andet. Uden at blive esoterisk kan man tænke på det menneskelige livs transcendentale faktorer: Når vi konstaterer, at vi for 70 procent består af vand og ved, at vi er i stand til at tænke og at gemme informationer, er det ikke helt ved siden af at antage, at vandet indgår i lagring af viden. Hvad det betyder for det at lave udkast, vil jeg ikke komme ind på her.

T.E.: Har forståelsen for design ændret sig i den seneste tid?
B.S.: Da sanitetsbranchen opdagede design, var det formfindingsopgaver med stærk tidsåndsrelation, som stod i forgrunden. Dengang mente man at skulle betjene forskellige smagssegmenter. I dag har billedet ændret sig. Producenterne har ryddet op i deres programmer. Vores selvforståelse har ligeledes ændret sig. Vi ser os ikke først og fremmest som formfindere, men søger en konceptionel adgang til projekterne. Andreas Dornbracht stillede en gang det spørgsmål, hvad der kommer efter formen. I mange år har man heroiseret designeren, stiliseret forfatterdesignet. Det er min mening, at man skal aflevere en ordentlig præstation. Design skal koncentrere sig om markeder og mennesker, det skal åbne og udvikle nye emner. Jeg har arbejdet hos Sieger Design i snart 20 år og anser sanitetsbranchen for at være prædisponeret til at gå videre end til det opnåede høje nuværende niveau. I øjeblikket bliver produkterne minimaliseret og afmaterialiseret.

T.E.: Vil former derved blive endnu mere udskiftelige end hidtil?
B.S.: Den risiko er der absolut, men ikke hvis man bestræber sig mere på udformningen af oplevelsesverdener end på særligt eksponerede enkelte objekter. Det er langt mere spændende at videreudvikle et emne som “adgang til vand” i stedet for altid at lave det samme bare på en anden måde. Det er de ændrede anvendelsesmåder, som stiller nye krav til fremgangsmåden. Tidligere havde vi tendens til at spidse stiften og finde et koncept via formsøgningen. I dag er det utænkeligt. Åbningen af beboelsesrummet hen mod køkkenet, badeværelsets forandring fra vådrum til et rum med høj livskvalitet kræver, at man udarbejder og kontrollerer et koncept, inden man begynder med den detaljerede realisering. Kravene til arkitekter og planlæggere vil stige. Badeværelset vil forandre sig yderligere. Det drejer sig om i højere grad at lade de forskellige funktionsområder nyde godt af hinanden.