Aktivering
Hot, cold, click!
Digitale betjeningselementer, utallige anvendelsesmuligheder.
Betjening
Individuel regulering.
Enkel og intuitiv betjening - med kun et greb.
Oplevelse
Oplev vand.
Komfortable anvendelser til bad, spa og køkken.

Oversigt over alle de elektroniske betjeningselementers funktioner

Sikkerhedsinformation

Betjeningslogik

Displayknap

1 = WaterFall åbn / luk

 

2 = Dyser åbn / luk

 

3 = Elektronisk løft-op bundventil og overløb

 

4 = Vandledning åbn / luk

 

5 = Program Relax til / fra

 

6 = Påfyldning til læghøjde til / fra

 

7 = Program Vitalize til / fra

 

8 = Påfyldning til ankelhøjde til / fra

Displayknap 1
Displayknap 2

Drejeknap

Funktioner

Foot BathATT har en automatisk hviletilstand. Når der trykkes på eller drejes et vilkårligt betjeningselement, er systemet klar til brug. Efter 60 minutter uden brug skifter systemet igen til den automatiske hviletilstand. Den fordefinerede vandmængde er 80%., den fordefinerede temperatur 38 °C. Individuelle indstillinger gemmes i fem minutter, efter der er lukket for vandet.
Klar til brug 1
Klar til brug 2
Hviletilstand

Åbn / luk

Med drejeknap
Med drejeknap
Med displayknap
Med displayknap
Aktivering af dyserne
Hvis dyserne aktiveres manuelt, lukkes excenteren først, og der påfyldes vand automatisk. Så snart der nås et tilstrækkeligt vandniveau, standser vandtilstrømningen, og dyserne starter. Hvis der trykkes på tasten en gang til, standser dyserne igen.

Mængdeindstilling

Temperaturindstilling

Ophævelse af skoldningsbeskyttelse

1 =Drej indtil maks.

2 =Tryk + drej samtidigt

Efter ti minutter aktiveres skoldningsbeskyttelsen igen automatisk.

Elektronisk løft-op bundventil og overløb

Luk / åbn

Programmer

Start af et program

Under et program kan temperaturen ændres med +/- 2 °C og mængden med +/- 20 %. Ved at trykke på en tilfældig drejeknap eller displayknap kan et program afsluttes før tid.

Komfortfunktioner

Automatisk påfyldning

Start af en komfortfunktion

Mængdeindstilling

Displayknap

1 = WaterFall åbn / luk

 

2 = Dyser åbn / luk

 

3 = Elektronisk løft-op bundventil og overløb

 

4 = Vandledning åbn / luk

 

5 = Program Relax til / fra

 

6 = Påfyldning til læghøjde til / fra

 

7 = Program Vitalize til / fra

 

8 = Påfyldning til ankelhøjde til / fra

Displayknap 1
Displayknap 2

Drejeknap

Foot BathATT har en automatisk hviletilstand. Når der trykkes på eller drejes et vilkårligt betjeningselement, er systemet klar til brug. Efter 60 minutter uden brug skifter systemet igen til den automatiske hviletilstand. Den fordefinerede vandmængde er 80%., den fordefinerede temperatur 38 °C. Individuelle indstillinger gemmes i fem minutter, efter der er lukket for vandet.
Klar til brug 1
Klar til brug 2
Hviletilstand

Åbn / luk

Med drejeknap
Med drejeknap
Med displayknap
Med displayknap
Aktivering af dyserne
Hvis dyserne aktiveres manuelt, lukkes excenteren først, og der påfyldes vand automatisk. Så snart der nås et tilstrækkeligt vandniveau, standser vandtilstrømningen, og dyserne starter. Hvis der trykkes på tasten en gang til, standser dyserne igen.

Mængdeindstilling

Temperaturindstilling

Ophævelse af skoldningsbeskyttelse

1 =Drej indtil maks.

2 =Tryk + drej samtidigt

Efter ti minutter aktiveres skoldningsbeskyttelsen igen automatisk.

Elektronisk løft-op bundventil og overløb

Luk / åbn

Start af et program

Under et program kan temperaturen ændres med +/- 2 °C og mængden med +/- 20 %. Ved at trykke på en tilfældig drejeknap eller displayknap kan et program afsluttes før tid.

Automatisk påfyldning

Start af en komfortfunktion

Rengøring