Aktivering
Hot, cold, click!
Digitale betjeningselementer, utallige anvendelsesmuligheder.
Betjening
Individuel regulering.
Enkel og intuitiv betjening - med kun et greb.
Oplevelse
Oplev vand.
Komfortable anvendelser til bad, spa og køkken.

Oversigt over alle de elektroniske betjeningselementers funktioner

Sikkerhedsinformation

Betjeningslogik

Displayknap

1 =Hovedbruser åbn / luk

 

2 =Regngardin åbn / luk

 

3 =Håndbruser åbn / luk

 

4 =Kropsbruser åbn / luk

 

 

 

 

 

5 =reAdjust til/fra

 

6 =reJoice til/fra

 

7 =Koldtvandståge åbn/luk

 

8 =reLease til/fra

 

 

 

 

9 =Duft reAdjust til/fra

 

10 =Duft reJoice til/fra

 

11 =Brusezonebelysning tændt/slukket

 

12 =Duft reLease til/fra

Displayknap 1
Displayknap 2
Displayknap 3

Drejeknap

Funktioner

Hviletilstand
Sensory SkyATT har en automatisk hviletilstand. Når der trykkes på eller drejes et vilkårligt betjeningselement, er systemet klar til brug. Efter 60 minutter uden brug skifter systemet igen til den automatiske hviletilstand. Den fordefinerede vandmængde er 80%., den fordefinerede temperatur 38 °C. Individuelle indstillinger gemmes i fem minutter, efter der er lukket for vandet.
Klar til brug - displayknap 1
Klar til brug - displayknap 2
Klar til brug - displayknap 3

Åbn / luk

Med drejeknap
Med drejeknap
Med displayknap
Koldtvandståge
Temperatur og mængde kan ikke reguleres.
Lys
Lysfarve og -intensitet kan ikke reguleres.
Duft
Duften doseres automatisk via vandet i regngardinet. Det er ikke muligt at aktivere flere dufte samtidigt.

Mængdeindstilling

Temperaturindstilling

Ophævelse af skoldningsbeskyttelse

1 =Drej indtil maks.

2 =Tryk + drej samtidigt

Efter ti minutter aktiveres skoldningsbeskyttelsen igen automatisk.

Individuel konfigurering

Hvis flere armaturer er aktive samtidigt, kan enkelte armaturer vælges med et langt tryk. Derefter kan temperatur og mængde indstilles individuelt for dette armatur.

Tilbagestilling af alle armaturer

Koreografier

Start af en koreografi

Under en koreografi kan temperaturen ændres med +/- 2 °C og mængden med +/- 20 %. Ved at trykke på en tilfældig drejeknap eller displayknap kan en koreografi afsluttes før tid.

Duft

Generelle betingelser

Udskiftning af duftflasker

Så snart en duft er tom, vises ikonet i en grå farve. Det opfordrer til at udskifte duftflasken. 200-ml-flasken rækker forindstillet til ca. 230 minutter.
Gå frem som beskrevet i fig. 1 til 4 for at udskifte en duftflaske.
Bekræftelse af udskiftning

Vær opmærksom på sikkerhedsinformationerne på etiketten og på duftstoffets brugsanvisning under udskiftningen og bortskaffelsen af flaskerne, som er tømt for rester.

Efterbestilling af duftflasker

Hviletilstand
Sensory SkyATT har en automatisk hviletilstand. Når der trykkes på eller drejes et vilkårligt betjeningselement, er systemet klar til brug. Efter 60 minutter uden brug skifter systemet igen til den automatiske hviletilstand. Den fordefinerede vandmængde er 80%., den fordefinerede temperatur 38 °C. Individuelle indstillinger gemmes i fem minutter, efter der er lukket for vandet.
Klar til brug - displayknap 1
Klar til brug - displayknap 2
Klar til brug - displayknap 3

Åbn / luk

Med drejeknap
Med drejeknap
Med displayknap
Koldtvandståge
Temperatur og mængde kan ikke reguleres.
Lys
Lysfarve og -intensitet kan ikke reguleres.
Duft
Duften doseres automatisk via vandet i regngardinet. Det er ikke muligt at aktivere flere dufte samtidigt.

Mængdeindstilling

Temperaturindstilling

Ophævelse af skoldningsbeskyttelse

1 =Drej indtil maks.

2 =Tryk + drej samtidigt

Efter ti minutter aktiveres skoldningsbeskyttelsen igen automatisk.

Individuel konfigurering

Hvis flere armaturer er aktive samtidigt, kan enkelte armaturer vælges med et langt tryk. Derefter kan temperatur og mængde indstilles individuelt for dette armatur.

Tilbagestilling af alle armaturer

Start af en koreografi

Under en koreografi kan temperaturen ændres med +/- 2 °C og mængden med +/- 20 %. Ved at trykke på en tilfældig drejeknap eller displayknap kan en koreografi afsluttes før tid.

Generelle betingelser

Udskiftning af duftflasker

Så snart en duft er tom, vises ikonet i en grå farve. Det opfordrer til at udskifte duftflasken. 200-ml-flasken rækker forindstillet til ca. 230 minutter.
Gå frem som beskrevet i fig. 1 til 4 for at udskifte en duftflaske.
Bekræftelse af udskiftning

Vær opmærksom på sikkerhedsinformationerne på etiketten og på duftstoffets brugsanvisning under udskiftningen og bortskaffelsen af flaskerne, som er tømt for rester.

Efterbestilling af duftflasker

Rengøring

Displayknap

1 =Hovedbruser åbn / luk

 

2 =Regngardin åbn / luk

 

3 =Håndbruser åbn / luk

 

4 =Kropsbruser åbn / luk

 

 

 

 

 

5 =reAdjust til/fra

 

6 =reJoice til/fra

 

7 =Koldtvandståge åbn/luk

 

8 =reLease til/fra

 

 

 

 

9 =Duft reAdjust til/fra

 

10 =Duft reJoice til/fra

 

11 =Brusezonebelysning tændt/slukket

 

12 =Duft reLease til/fra

Displayknap 1
Displayknap 2
Displayknap 3

Drejeknap