Aktivering
Hot, cold, click!
Digitale betjeningselementer, utallige anvendelsesmuligheder.
Betjening
Individuel regulering.
Enkel og intuitiv betjening - med kun et greb.
Oplevelse
Oplev vand.
Komfortable anvendelser til bad, spa og køkken.

Oversigt over alle de elektroniske betjeningselementers funktioner

Sikkerhedsinformation

Produktkonfigurationer

Fri placering
Integreret i vask

Betjeningslogik

Displayknap

1 =Vand åbn / luk

2 =Dosering 0,1-0,9 l

3 =Excenter luk / åbn

4 =Dosering 1-9 l

Drejeknap

Funktioner

eUNIT KITCHEN har en automatisk hviletilstand. Når der trykkes på eller drejes et vilkårligt betjeningselement, er systemet klar til brug. Efter 60 minutter uden brug skifter systemet (inkl. fodsensor) igen til den automatiske hviletilstand. Den fordefinerede vandmængde er 80%., den fordefinerede temperatur 28 °C. Individuelle indstillinger gemmes i fem minutter, efter der er lukket for vandet.
Klar til brug
Hviletilstand

Åbn / luk

Med drejeknap:
Med displayknap
Med fodsensor:

Mængdeindstilling

Temperaturindstilling

Temperaturindstilling
Ophævelse af skoldningsbeskyttelse

1 = Drej indtil maks.

2 = Tryk + drej samtidigt

Efter ti minutter aktiveres skoldningsbeskyttelsen igen automatisk.

Excenteraktivering

Luk / åbn

Dosering

Ved at trykke på den venstre tast flere gange kan der vælges individuelt fra 1,0 til 9,0 l.
Ved at trykke på den højre tast flere gange kan der vælges individuelt fra 0,1 til 0,9 l.

Fri placering
Integreret i vask

Displayknap

1 =Vand åbn / luk

2 =Dosering 0,1-0,9 l

3 =Excenter luk / åbn

4 =Dosering 1-9 l

Drejeknap

eUNIT KITCHEN har en automatisk hviletilstand. Når der trykkes på eller drejes et vilkårligt betjeningselement, er systemet klar til brug. Efter 60 minutter uden brug skifter systemet (inkl. fodsensor) igen til den automatiske hviletilstand. Den fordefinerede vandmængde er 80%., den fordefinerede temperatur 28 °C. Individuelle indstillinger gemmes i fem minutter, efter der er lukket for vandet.
Klar til brug
Hviletilstand

Åbn / luk

Med drejeknap:
Med displayknap
Med fodsensor:

Mængdeindstilling

Temperaturindstilling

Temperaturindstilling
Ophævelse af skoldningsbeskyttelse

1 = Drej indtil maks.

2 = Tryk + drej samtidigt

Efter ti minutter aktiveres skoldningsbeskyttelsen igen automatisk.

Excenteraktivering

Luk / åbn

Dosering

Ved at trykke på den venstre tast flere gange kan der vælges individuelt fra 1,0 til 9,0 l.
Ved at trykke på den højre tast flere gange kan der vælges individuelt fra 0,1 til 0,9 l.

Rengøring