Privacy en veiligheid

Privacyverklaring
Deze privacyverklaring geeft uitleg over de manier, de omvang en doeleinden voor het verzamelen en gebruiken van gegevens van de bezoekers en gebruikers (in het vervolg samenvattend 'gebruikers' genoemd) door Kemitron Gesellschaft für chemische und elektronische Mess- und Regelverfahren mbH, An den Kiesgruben 14, 73240 Wendlingen (in het vervolg 'aanbieder') als instantie die verantwoordelijk is voor het naleven van de privacywetgeving.
Bij vragen over de bescherming van de privacy bereikt u ons op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur op het telefoonnummer +49 (0)7024 95060 en per mail via info@kemitron.de.

Deze privacyverklaring geldt enkel voor het verzamelen en gebruiken van gegevens door Kemitron in het kader van de hier aangeboden en beschreven bestelmethode en niet voor het verdere gebruik van deze website van de Dornbracht GmbH & Co.KG.

Verzamelen van bezoekgegevens
De aanbieder verzamelt gegevens over alle bezoeken van het online aanbod (zogenaamde serverlogfiles). Tot de bezoekgegevens behoren de naam van de opgeroepen website, bestand, datum en tijd van de oproep, de verzonden hoeveelheid gegevens, melding over geslaagde oproep, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, Referrer URL (de eerder bezochte webpagina), IP-adres en de aanvragende provider. De aanbieder gebruikt de protocolgegevens zonder deze persoonlijk aan de gebruiker toe te wijzen of anderszins een profiel op te stellen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen uitsluitend voor statistische analyses met als doel de correcte werking, de veiligheid en de verbetering van het online aanbod. De aanbieder behoudt zich echter voor, de protocolgegevens achteraf te controleren, wanneer op basis van concrete aanwijzingen een gerechtvaardigde verdenking van illegaal gebruik bestaat.

Verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens worden door de aanbieder alleen dan verzameld en gebruikt wanneer dat wettelijk is toegestaan of de gebruikers instemmen met het verzamelen van de gegevens. In de regel is voor de gebruikers bij het gebruik van de dienst duidelijk te zien, welke gegevens worden opgeslagen, bijvoorbeeld naam, e-mailadres en bericht bij het gebruik van het bestelformulier. De ten behoeve van de bestelling van artikelen opgegeven persoonlijke gegevens (zoal naam, e-mailadres, adres, betalingsgegevens) worden door de verkoper gebruikt voor het naleven en behandelen van de overeenkomst. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld, gecodeerd verzonden en niet doorgegeven aan derden die niet deelnemen aan het bestel-, leverings- en betalingsproces. Bij contact opnemen met de aanbieder (via contactformulier of e-mail) worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen ten behoeve van de behandeling van de aanvraag en voor het geval dat er nog verdere vragen opkomen. De aanbieder heeft organisatorische, contractuele en technische veiligheidsmaatregelen getroffen om te waarborgen dat de voorschriften van de privacywetgeving worden nageleefd en toevallige en opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen worden verhinderd.

Gegevens doorgeven aan derden
De gegevens van de gebruikers worden alleen doorgegeven aan derden wanneer dit wettelijk is toegestaan of een gebruiker heeft ingestemd met het doorgeven. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer het doorgeven van de gegevens ertoe dient, de wettelijke verplichtingen tegenover de gebruiker na te komen en het postadres na een bestelling in de shop wordt doorgegeven aan een expediteur. Of wanneer de gegevens door bevoegde instanties zoals het Openbaar Ministerie worden opgevraagd. De persoonlijke gegevens van de gebruikers worden in geen geval verkocht of doorgegeven aan derden voor reclamedoeleinden of ten behoeve van het maken van gebruikersprofielen.

Cookies
De aanbieder maakt in het kader van zijn online aanbod gebruik van 'cookies'. Cookies zijn kleine bestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en informatie voor aanbieders kunnen opslaan. Tijdelijke cookies worden na het sluiten van de browser verwijderd, permanente cookies blijven voor een bepaalde tijd bewaard en kunnen bij opnieuw oproepen van de website de opgeslagen informatie ter beschikking stellen. Cookies worden enerzijds toegepast om het gebruik van de dienst te vergemakkelijken. Zo slaat een cookie de status van het winkelmandje van een gebruiker op. De gebruik kan invloed uitoefenen op de inzet van de cookies. De meeste browsers beschikken over een optie waarmee het opslaan van cookies kan worden beperkt of compleet verhinderd. De aanbieder doet zijn best om het online aanbod zo in te richten dat de inzet van cookies niet nodig is. Wel wordt erop gewezen dat het gebruik en met name het gebruikerscomfort zonder cookies beperkt zijn.

Informatie versturen via newsletter
E-mails met publicitaire informatie over de aanbieder en zijn diensten worden enkel met nadrukkelijke instemming van de gebruiker verstuurd. Gebruikers kunnen het ontvangen van de newsletters te allen tijde herroepen. Een mogelijkheid tot herroepen is bijv. in elke e-mail te vinden. Vóór het versturen van de newsletter krijgt de eigenaar van het e-mailadres een bevestigingsmail waarin hij de aanmelding voor de newsletter moet bevestigen. Niet bevestigde aanmeldingen worden automatisch uiterlijk binnen vier weken verwijderd. Niet tot de publicitaire informatie behoren berichten in het kader van de contractuele relatie met de gebruiker. Daartoe behoren het versturen van technische informatie, informatie over de betaling, vragen over opdrachten en vergelijkbare berichten. Gebruikers kunnen achteraf het uitschrijven uit de berichtenlijst aanvragen via een mail naar de boven genoemde contactmogelijkheden. In het kader van de aanmelding slaat de aanbieder het tijdstip van de aanmelding en van de bevestiging en het IP-adres van de gebruiker op. De aanbieder is wettelijk verplicht een protocol van de aanmeldingen te voeren om een correcte aanmelding aan te kunnen tonen.

Google Analytics
De aanbieder maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google').Google Analytics maakt gebruik van zg. 'Cookies', tekstbestanden die op de computer van de gebruikers worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van hoe de website door hen wordt gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de gebruikers wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres van de gebruikers door Google echter eerst ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het akkoord hebben gesloten over de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. IP-anonimisering is op deze website actief. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door de gebruiker te analyseren, om berichten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten te leveren aan de exploitant van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van de cookies voorkomen door de instellingen van de browsersoftware aan te passen; de aanbieder wijst de gebruikers er echter op dat zij in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volledige omvang kunnen benutten. Gebruikers kunnen daarnaast het versturen van de door de cookie gegenereerde en aan het gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. hun IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Herroepen, wijzigingen, correcties en actualiseringen
De gebruiker heeft het recht, op aanvraag gratis informatie te krijgen over de persoonlijke gegevens die door de aanbieder over hem zijn opgeslagen. Contactgegevens vindt u in de colofon van de aanbieder. Daarnaast heeft de gebruiker het recht op correctie van onjuiste gegevens, blokkeren en verwijderen van zijn persoonlijke gegevens, voor zover daar geen wettelijke bewaarplicht tegenover staat. De aanbieder behoudt zich voor, de privacyverklaring te wijzigen om deze aan te passen aan een veranderde juridische situatie of bij veranderingen van de dienst en de gegevensverwerking.

Aansprakelijkheid
Als dienstverlener zijn wij conform §§ 7 ff. TMG [Duitse Telemediawet] enkel verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze website – in concreto voor deze privacyverklaring – overeenkomstig de algemene wetgeving. Wij zijn niet de exploitant van deze website en zijn derhalve niet aansprakelijk voor de verdere inhoud van deze website noch voor externe links naar websites van derden, op wier inhoud wij geen invloed hebben.
Voor de verdere inhoud van deze website en voor de inhoud van pagina's die daar worden gelinkt is altijd de aanbieder of exploitant van de websites verantwoordelijk.