Remarkable Places.

In de Kölnischer Kunstverein toonde Anna Gaskell in het kader van de Dornbracht Installation Projects haar filminstallaties 'Remarkable Places'. Gaskell leidde de bezoekers daarbij parcours-achtig door de expositiehal. Alles leek vreemd vertrouwd, tegelijkertijd deden de films echter - net als veel van het vroegere werk van Gaskell - ondoorgrondelijk en mysterieus aan: een gat in de grond werd met de hand leeg geschept, tegelijkertijd leek de ontstane leegte zich echter weer te vullen. Scharen knipten vooruit en terug en voegden op die manier een gebeurtenis weer samen, die net plaats had gevonden. Een blik in het onheilspellende en bedreigende in het dagelijkse.

Documentation