Waar gaat de reis heen?

De expositie Duitsland zoekt, vertoond in 2004 in de Kölnischer Kunstverein met ondersteuning van de Dornbracht Culture Projects, verschafte inzichten in hedendaagse tendensen van jonge kunst in Duitsland. Daarbij hield het project zich kritisch bezig met het format van de overzichtstentoonstelling. Curatoren uit verschillende gebieden van het land werden uitgenodigd om telkens drie jonge kunstenaars te noemen die - op het moment van de uitnodiging - bij het publiek weinig bekendheid genoten, wier werk echter als significant voor actuele ontwikkelingen in de hedendaagse kunst beschouwd kon worden. De titel van de expositie 'Duitsland zoekt' was een verwijzing naar de maatschappelijke actualiteit van het land. Naar de context waarbinnen kunst in Duitsland in deze tijd ontstond.

Documentation