Activeren
Hot, cold, click!
Digitale bedieningselementen, ontelbare toepassingsmogelijkheden.
Bedienen
Individueel regelen.
Eenvoudige en intuïtieve bediening - met slechts één handeling.
Beleven
Water beleven.
Comfortabele toepassingen voor badkamer, spa en keuken.

Overzicht van alle functies van de elektronische bedieningselementen

Veiligheidsinformatie

Bedieningslogica

Displayschakelaar

1 = WaterFall Aan / Uit

 

2 = Sproeiers Aan / Uit

 

3 = Elektronische afvoer- en overloopgarnituur

 

4 = Stortpijp Aan / Uit

 

5 = Scenario Relax Aan / Uit

 

6 = Vullen tot kuiten Aan / Uit

 

7 = Scenario Vitalize Aan / Uit

 

8 = Vullen tot enkels Aan / Uit

Displayschakelaar 1
Displayschakelaar 2

Draaiknoppen

Functies

De Foot BathATT beschikt over een automatische ruststand. Door opeen willekeurig bedieningselement te drukken of te draaien is het systeem klaar voor gebruik. Na 60 minuten ongebruikt schakelt het systeem weer over in de automatische ruststand. De standaard ingestelde hoeveelheid water bedraagt 80%, de standaard ingestelde temperatuur 38 °C. Individuele instellingen blijven na het uitzetten van het water vijf minuten lang opgeslagen.
Klaar voor gebruik 1
Klaar voor gebruik 2
Ruststand

Aan / Uit

Met draaiknop
Met draaiknop
Met displayschakelaar
Met displayschakelaar
Activeren van de sproeiers
Wanneer de sproeiers handmatig geactiveerd worden, dan gaat eerst de excenter dicht en stroomt er automatisch water in het voetenbad. Zodra het water hoog genoeg staat, stopt de watertoevoer en starten de sproeiers. Door nogmaals op de toets te drukken stoppen de sproeiers weer.

Instelling hoeveelheid

Temperatuurinstelling

Bescherming tegen verbranden opheffen

1 = Draaien tot max.

 

2 = Tegelijkertijd drukken + draaien

 

 Na tien minuten wordt de bescherming tegen verbranden automatisch weer ingeschakeld.

 

Elektronische afvoer- en overloopgarnituur

Sluiten / Openen

Scenario's

Starten van een scenario

Tijdens een scenario kan de temperatuur met +/- 2 °C en de hoeveelheid water met +/- 20% worden veranderd. Door ofwel op de draairegelaars of op de displayschakelaars te drukken kan een scenario vroegtijdig worden beëindigd.

Comfortfuncties

Automatisch vullen

Starten van een comfortfunctie

Instelling hoeveelheid

Displayschakelaar

1 = WaterFall Aan / Uit

 

2 = Sproeiers Aan / Uit

 

3 = Elektronische afvoer- en overloopgarnituur

 

4 = Stortpijp Aan / Uit

 

5 = Scenario Relax Aan / Uit

 

6 = Vullen tot kuiten Aan / Uit

 

7 = Scenario Vitalize Aan / Uit

 

8 = Vullen tot enkels Aan / Uit

Displayschakelaar 1
Displayschakelaar 2

Draaiknoppen

De Foot BathATT beschikt over een automatische ruststand. Door opeen willekeurig bedieningselement te drukken of te draaien is het systeem klaar voor gebruik. Na 60 minuten ongebruikt schakelt het systeem weer over in de automatische ruststand. De standaard ingestelde hoeveelheid water bedraagt 80%, de standaard ingestelde temperatuur 38 °C. Individuele instellingen blijven na het uitzetten van het water vijf minuten lang opgeslagen.
Klaar voor gebruik 1
Klaar voor gebruik 2
Ruststand

Aan / Uit

Met draaiknop
Met draaiknop
Met displayschakelaar
Met displayschakelaar
Activeren van de sproeiers
Wanneer de sproeiers handmatig geactiveerd worden, dan gaat eerst de excenter dicht en stroomt er automatisch water in het voetenbad. Zodra het water hoog genoeg staat, stopt de watertoevoer en starten de sproeiers. Door nogmaals op de toets te drukken stoppen de sproeiers weer.

Instelling hoeveelheid

Temperatuurinstelling

Bescherming tegen verbranden opheffen

1 = Draaien tot max.

 

2 = Tegelijkertijd drukken + draaien

 

 Na tien minuten wordt de bescherming tegen verbranden automatisch weer ingeschakeld.

 

Elektronische afvoer- en overloopgarnituur

Sluiten / Openen

Automatisch vullen

Starten van een scenario

Tijdens een scenario kan de temperatuur met +/- 2 °C en de hoeveelheid water met +/- 20% worden veranderd. Door ofwel op de draairegelaars of op de displayschakelaars te drukken kan een scenario vroegtijdig worden beëindigd.

Starten van een comfortfunctie

Reiniging