Hedendaagse kunst en cultuur als impuls en vingerwijzing.

Wat heeft een onderneming eraan om zich voor hedendaagse kunst te engageren? En mag ze er überhaupt iets aan hebben? Sinds 1996 initieert en sponsort Dornbracht speciale exposities en projecten. De oorspronkelijke gedachte was, het idee van een 'cultuur in de badkamer' te verdiepen, er complexiteit aan te verlenen. Thans kent het discours een nieuwe kwaliteit. Ontstaan is een continue uitwisseling tussen kunstenaars, musici, architecten, designers en de onderneming. Een kans om de wereld met andere ogen te bekijken.

Dornbracht Culture Projects (44) Allemaal weergeven