1 / 3

2 / 3

3 / 3

Akoestische bewustzijns-verruiming.

Hoe zouden de ritueel-architecturen klinken als ze klanken zouden zijn? De door Mike Meiré geïnitieerde en door Carlo Peters gecomponeerde soundcollages Noises for Ritual Architecture gaan als transformator en reflector van ruimte, materialiteit en beweging op zoek naar een antwoord. Het gevolg zijn corresponderende klankwerelden, die het eigen bestaan (in de ruimte) sterker ervaarbaar maken. Uitgevoerde gedragswijzen winnen subjectief aan betekenis en worden onwillekeurig bewuster.
Noises for Ritual Architecture, gecurateerd door Mike Meiré, is verkrijgbaar in de Apple iTunes Store.