Verantwoordelijke afdeling/persoon

Deze website en de prestaties die daarop worden aangeboden door dornbracht.com (hierna: Dornbracht) worden door
Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG
Köbbingser Mühle 6, 58640 Iserlohn
Telefoon: : +49 (0) 2371 433 0,
Email: info (at) dornbracht.com,
Web: https://www.dornbracht.com
Directeur: Andreas Dornbracht / Matthias Dornbracht
Inschrijving in het register: Inschrijving in het handelsregister, HRA 686
Registergericht (kantoor van inschrijving): Kantongerecht Iserlohn
beheerd en staan ter beschikking voor gebruikers als portaal voor de presentatie van producten van Dornbracht.

1. In principe

1.1 Dornbracht neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en houdt zich strikt aan de regels van wetgeving gegevensbescherming van de Bondsrepubliek Duitsland, de telemediawetgeving en bepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Unie (hierna: "richtlijnen wetgeving gegevensbescherming").
1.2 Dornbracht heeft zijn medewerkers verplicht zich te houden aan de richtlijnen wetgeving gegevensbescherming.
1.3 De volgende verklaring geeft een overzicht van hoe Dornbracht deze bescherming waarborgt en welk type gegevens voor welk doel worden verzameld.
1.4 Bij alle vragen en mededelingen aangaande de wetgeving gegevensbescherming kunt u zich wenden tot degene die belast is met de gegevensbescherming binnen Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG via e-mailadres dsb (at) dornbracht.de of via het bovengenoemde postadres van Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG.

2. Persoonsgegevens

Om contact te kunnen opnemen worden de volgende gegevens van u verzameld en opgeslagen:
Verplichte velden: Gebruikersgroep
Voornaam
Achternaam
Straat
Postcode, woonplaats
Land
E-mailadres
De instemming met de clausule gegevensbescherming
Aanhef
Bedrijfsnaam
volledig telefoonnummer

(hierna "persoonsgegevens" genoemd).

3. Doel van verzameling, verwerking en gebruik

3.1 De persoonsgegevens worden door Dornbracht uitsluitend verzameld, verwerkt en gebruikt voor de volgende doeleinden:
Contactopname
Verwerking van de betreffende aanvraag / mededeling
3.2 Dornbracht zal de persoonsgegevens uitsluitend voor een ander dan een van bovenstaande doelen gebruiken voor zover dit conform § 28 lid 2 BDSG (Duitse wet gegevensbescherming) ter behartiging van gerechtvaardigde belangen van een derde of ter voorkoming van gevaren voor de nationale of openbare veiligheid of voor het vervolgen van strafbare feiten noodzakelijk is.
3.3 De persoonsgegevens worden uitsluitend op servers in de Europese Unie opgeslagen en verwerkt.

4. Uw rechten

4.1 U hebt op elk moment de mogelijkheid uw toestemming voor de toekomst in te trekken door dit mede te delen aan degene die belast is met gegevensbescherming via het postadres van Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG of via dsb (at) dornbracht.de.
4.2 U hebt bovendien op grond van de Duitse wet gegevensbescherming recht op inlichtingen en verwijdering. Dit recht kan worden uitgeoefend door een kennisgeving te versturen naar het postadres van Dornbracht of via dsb (at) dornbracht.de.

5. Duur van gegevensgebruik

De persoonsgegevens worden in geval van intrekking van uw toestemming of wanneer het doel van het gegevensgebruik niet meer bestaat, onmiddellijk verwijderd.

6. Gebruik van cookies

6.1 Enkele diensten op deze website gebruiken cookies om u een prettige en functionele online service te kunnen bieden en om uw recht op het gebruik van het prestatieaanbod te kunnen verifiëren.
6.2 Cookies zijn tekstbestandjes die informatie bevatten om terugkerende bezoekers van de website te identificeren. Cookies worden op de harde schijf van uw computer opgeslagen en richten daar geen schade aan.
6.3 De cookies van de website bevatten persoonlijke gegevens. Cookies besparen u het meermaals invoeren van gegevens, vereenvoudigen het verzenden van specifieke content en helpen Dornbracht bij het identificeren van bijzonder populaire delen van de website. Hierdoor is Dornbracht in staat om o.a. de content van de website precies af te stemmen op wat u nodig hebt.
6.4 Enkele samenwerkingspartners van Dornbracht kunnen ook cookies op deze website plaatsen. Dornbracht heeft geen toegang tot deze cookies en kan deze niet controleren.
6.5 U hebt de mogelijkheid om het accepteren van cookies in de webbrowser te deactiveren. Dornbracht aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van cookies door samenwerkingspartners.

7. Gebruik van Google Analytics

7.1 Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies, tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van uw gebruik de website mogelijk maken. De door cookies geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website werd geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort.
7.2 Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten tegenover de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics vanaf uw browser wordt doorgestuurd, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.
7.3 U kunt het opslaan van cookies via een instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien de vastlegging van de door de cookie geproduceerde en op basis van uw gebruik van deze website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) voor Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door een browser-plug-in via http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de te downloaden en te installeren.
7.4 U kunt vastlegging door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die het verzamelen van uw gegevens in de toekomst bij een bezoek aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.
7.5 Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en Google Analytics gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of op https://www.google.de/intl/de/policies/. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met een code "anonymizeIp" werd uitgebreid om het anoniem verzamelen van IP-adressen (zog. IP-masking) te waarborgen.

8. Sitecore 

Deze website gebruikt de webanalysedienst Sitecore om de gebruiksvriendelijkheid van onze website continu te verbeteren. Daarvoor gebruikte Sitecore twee soorten volgfuncties: 
Ten eerste gebruikt Sitecore "cookies" die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse over het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie bijgehouden informatie over het gebruik van deze website (bijv. instelling van de browser, van de taal, per klik opgevraagde inhoud) wordt verzonden aan een server van Sitecore in de VS en daar opgeslagen. U kunt de installatie van de cookies verhinderen door de instellingen in uw browser te wijzigen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. 
De tweede volgfunctie is de zgn. Fingerprint Tracking. Hierbij worden gegevens (bijv. bepaalde systeemgegevens zoals IP-adres, beeldschermresolutie, versie van het besturingssysteem, browser, Flash plugin, instelling van land en taal) door middel van JavaScript bijgehouden. Deze gegevens worden aan de server van Sitecore in de VS verzonden en daar opgeslagen. U kunt de opslag o.a. bemoeilijken resp. verhinderen door een veel gebruikte browser (bijv. de meest actuele versie van Firefox) te gebruiken of JavaScript te deactiveren. Eventuele aanbiedingen op de website zijn dan echter niet of slechts beperkt bruikbaar. Meer informatie hierover vindt u op www.panopticlick.eff.org
Informatie over de verwerking van gegevens door Sitecore en het privacybeleid inzake de bescherming van gegevens vindt u op: http://www.sitecore.net/Company/Contact/Privacy-Policy.aspx.

9. AddThis

Deze website bevat AddThis plugins die het toevoegen van favorieten en het delen van interessante websites met anderen faciliteert. AddThis maakt gebruik van cookies. De door de cookies bijgehouden gegevens (bijv. tijdstip van gebruik, browsertaal) worden aan AddThis LLC in de VS verzonden en daar verwerkt. De gegevens worden niet door ons verwerkt. Door gebruik te maken van het AddThis veld gaat u akkoord met de verwerking van de gegevens door AddThis LLC. U kunt het gebruik van uw gegevens te allen tijde weerspreken door gebruik te maken van een OptOut Cookie. Meer informatie over de verwerking van gegevens door AddThis LLC en het privacbeleid van AddThis LLC vindt u op: www.addthis.com/privacy.

10. Facebook 

Op onze website worden Social Plugins ("Plugins") van het sociale netwerk facebook.com gebruikt, dat beheerd wordt door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). De lijst met de Facebook Social Plugins en hoe ze er uit zien, kunt u hier inzien: http://www.developers.facebook.com/plugins 
Wanneer u een websitepagina van onze website aanklikt die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks aan uw browser verzonden en hierdoor in de website geïntegreerd. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugin verzamelt en informeren u daarom op basis van ons kennisniveau als volgt: 
Door de integratie van de plugins ontvangt Facebook de informatie dat u de desbetreffende pagina van onze website heeft opgevraagd. Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek toewijzen aan uw Facebook account. Wanneer u met de plugins interageert, bijvoorbeeld op de Like button klikt of een commentaar geeft, dan wordt de desbetreffende informatie van uw browser direct aan Facebook verzonden en daar opgeslagen. Indien u geen lid bent van Facebook, bestaat toch de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres te weten komt en opslaat. 
Doel en omvang van de verzameling van de gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook alsmede uw rechten en instellingsmogelijkheden inzake de bescherming van uw privacy kunt u nalezen in het privacybeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Wanneer u lid bent bij Facebook en wilt vermijden dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt en linkt aan de over u bij Facebook opgeslagen gegevens, moet u zich voordat u onze website bezoekt bij Facebook uitloggen.

11. YouTube 

Daarnaast is op onze website de plugin van het platform YouTube geïntegreerd. Deze plugin is gekenmerkt door een logo van de samenwerkingspartner en een korte tekst. Wanneer u op een websitepagina van onze website klikt die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de server van YouTube. Dit dient in eerste instantie om de inhoud van de plugin weer te geven. In dat geval ontvangt de samenwerkingspartner uw IP-adres. In de praktijk kan dit IP-adres niet zonder meer met uw naam in verbinding worden gebracht. Onder bepaalde omstandigheden kan de aanbieder van het platform hierbij een cookie op uw computer installeren. Of u deze cookies wilt toelaten, bepaalt u zelf via de instellingen van uw browser. 
Doel en omvang van de verzameling van de gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube alsmede uw rechten en instellingsmogelijkheden inzake de bescherming van uw privacy kunt u nalezen in het privacybeleid van YouTube: http://www.youtube.com/t/privacy

12. Veiligheid van gegevens

Om onbevoegde toegang of onbevoegde publicatie te voorkomen en om de juistheid van de gegevens te waarborgen en het rechtvaardige gebruik van de gegevens zeker te stellen, gebruikt Dornbracht dienovereenkomstige technische en organisatorische procedures. Maar elektronische communicatie is echter nooit helemaal veilig. Dit betekent dat alle gegevens en informatie die u vrijwillig verstuurt naar Dornbracht door derden op illegale wijze kunnen worden bemachtigd. Dornbracht aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor publicatie van informatie op grond van fouten en/of onbevoegde toegang door derden tijdens het versturen van gegevens.

13. Verwijzingen en links

13.1 Bij het oproepen van internetsites, waarnaar in het kader van deze website wordt verwezen, kan opnieuw naar gegevens zoals naam, aanhef, emailadres, browsereigenschappen enz. worden gevraagd. Deze bepaling bescherming persoonsgegevens regelt niet het verzamelen, doorgeven van of de omgang met persoonsgegevens door derden.
13.2 Derde serviceaanbieders kunnen afwijkende en eigen bepalingen hebben ten aanzien van het omgaan met verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegeven. Aangeraden wordt derhalve informatie op te vragen op de internetsites van derden over hun omgang met persoonsgegevens voordat u uw persoonsgegevens invoert.

Stand: 01-05-2018