Extra/Ordinary

Dornbracht Conversations 3

A further dimension on the rise of New Normal

Indien men de laatste tijd de discussies, tijdschriftbijdrages en nieuwe uitgaven van boeken met betrekking tot het thema design volgt, valt op: Eén van de zwaartepunten vormt de in principe schijnbaar zwervende blik op de vormgeving.“Tijdgeest” en “lifestyle” wijken op veel plaatsen voor een nieuwe normaliteit: “The New Normal”. Wat betekent dat? Zijn tijdloosheid, rust, civisme en aandacht de nieuwe tekenen der tijd? “Mijn persoonlijke overtuiging is dat wij een waardewijziging zullen meemaken, die ten minste door een bepaalde laag van consumenten wordt begrepen”, zegt de productdesigner Stefan Diez (deelnemer Dornbracht Conversations 1). “Wij zullen niet alleen de ambachtelijk perfecte uitvoering als bijzonder waardevol beschouwen, maar ook het “hoe” veel sterker daarbij gaan betrekken.”
Voor de econoom en auteur Richard Florida breekt zelfs een nieuw verbruikstijdperk aan: Status wordt niet meer door overvloed gedemonstreerd, maar door weldoordachte consumptie. Een in deze richting gaande trend schijnt zich sinds langere tijd af te tekenen. Enige tijd geleden zorgde een tentoonstelling over het Biedermeijertijdperk met de titel “De uitvinding van de eenvoud” al voor ophef. De tentoonstelling bracht op indrukwekkende wijze een bij een groot gedeelte van de maatschappij opnieuw ontloken verlangen naar een nieuwe overzichtelijkheid, een nieuwe tenduidelijkheid en ook deugdzaamheid tot hun essentie terug. Gevoed door diverse crises en een permanent toenemende mate aan complexiteit.
De “Dornbracht Conversations (DC)” wijdden zich aan de daarmee verbonden vraag onder de titel “Extra/Ordinary. A
further Dimension on the rise of New Normal” (Extra/Ordinary. Een extra dimensie betreffende de opkomst van de nieuwe normaliteit). Het formaat van de Dornbracht Conversations brengt regelmatig persoonlijkheden uit de disciplines architectuur, design en kunst bij elkaar, om met betrekking tot een richtinggevend thema op centrale vragen te reageren, eigen ervaringen en aanpakken weer te geven en met het publiek te discussiëren. Het doel van het inmiddels derde evenement uit de reeks Dornbracht Conversations was de fundamentele uiteenzetting van de samenhang tussen actuele stromingen uit de maatschappij en de relevantie ervan voor de ontwikkeling van designstrategieën, productdesign en architectuur. Zo ging het bijvoorbeeld om de veranderde, diepergaande blik op het ontwerp – niet alleen onder designtheoretici of onder sociologen, maar ook bij een breder publiek, de designconsumenten. De deelnemers aan de discussie waren Mateo Kries, curator en programmaleider van het Vitra Design Museum in Weil am Rhein, de ontwerper Michael Sieger, de architect Matteo Thun, de auteur Thomas Wagner, de creatieve directeur Mike Meiré alsook Andreas Dornbracht. Leider van de discussie was Marcus Fairs, journalist en oprichter van het architectuur- en designplatform “dezeen”. Duidelijk werd de vereiste, zich als onderneming permanent bezig te houden met actuele vragen in de context van design, cultuur, architectuur. En het ontwikkelen van succesvolle producten, die zowel een breed vormkanon openen alsook de relevante producteigenschappen pregnantie, proportie en precisie bevatten. Want het behoort tot de kern van het merk, geestelijk open te blijven staan en de evolutie van de badkamer te versnellen.