Elemental Spa – the ritual architecture

De oorsprong van het water. Het ritueel als bron van een archaïsche architectuur waarin lichamelijkheid en waterbeleving centraal staan. ELEMENTAL SPA. De jongste interpretatie van het thema “Rituele architectuur in de badkamer”.
Voor Dornbracht is rituele architectuur het resultaat van het jarenlang bestuderen van reiniging en ruimte, waarbij de mens centraal staat in de architectonische vormgeving. De puur functionele aspecten van de badkamer krijgen met het menselijk handelen een extra dimensie. Het bad wordt interface tussen de gebruiker en zijn rituelen. Na MEM, het “contemplatieve” bad voor spirituele regeneratie, en TARA LOGIC, het “actieve” bad, dat het lichaam in het centrum van de rituelen plaatst, is ELEMENTAL SPA het derde rituele bad van Dornbracht. Het thema ervan is het archaïsche en oorspronkelijke: het element water verandert zijn omgeving. Het kan plaatsen uniek maken. ELEMENTAL SPA plaatst het water derhalve in het middelpunt, waarvandaan alles uitgaat. Met ruimte voor de persoonlijke en gemeenschappelijke rituelen van de reiniging van lichaam en geest. Door en door
oorspronkelijk.
Deze elementaire kracht van verandering, die het water eigen is, weerspiegelt de door Mike Meiré ontworpen architectuur van ELEMENTAL SPA – heldere, kubusachtige vormen als projectievlak van verandering en materialen, die direct of indirect op de aanraking met water reageren. Zo laat elk reinigingsritueel zijn heel individuele sporen achter en herinnert daarmee steeds aan de oorsprong van alles: de bron.
De door Sieger Design ontworpen en ontwikkelde armatuur verlaat de rol van begeleider van de badarchitectuur en -elementen in de omgeving ervan. En wordt er initiator van. Zij zoekt de raakvlakken met de wand, vloer en het plafond en markeert zo de waterplaatsen, die het uitgangspunt van de verschillende rituele zones zijn.

DE RITUELE ZONES
ELEMENTAL SPA maakt van de badkamer een toevluchtsoord voor de ziel. Tot een plaats waar de reinigende kracht van het water, lichaam en geest in harmonie brengt. Elke rituele handeling heeft haar eigen zone. Samen leiden deze zones tot een weg voor oorspronkelijke rituelen en aan het einde hier-van keert de mens weer terug bij zichzelf, innerlijk en uiterlijk gereinigd.

Cabinet: Het begin van een bezoek aan ELEMENTAL SPA. Hier is de aankomst. Onthaast. Men legt ’het buiten’ af en bereidt zich voor op zijn rituelen.

Facewash: Hier volgt de bewuste reiniging van gezicht en handen. Het leven van alledag verdwijnt langzaam naar de achtergrond. Het eerste ritueel wordt voltrokken.

Cascade: Men nadert een element – en ziet de eerste sporen van het water op de met koper bedekte wand- en vloertegels. De cascade viert de natuurlijke beleving van helder water dat op het lichaam terechtkomt.

Foot washing and Body cleansing: de plaats in ELEMENTAL SPA, waar het lichaam wordt gereinigd. Volledig of gedeeltelijk, misschien soms alleen de voeten. Helemaal op de manier zoals men het op dat speciale moment wenst. In alle rust. Zittend of staand. Dit ritueel geeft de geest rust en helpt om je hier van jezelf bewust te worden.

Shower center: De douche revitaliseert het lichaam. De van boven neerdalende milde regen, doet een gevoel van lichtheid ontstaan. Het water neemt alles wat zwaar is mee.

Bathing: De diepe koperen tank neemt de gehele mens op. Laat hem in weldadig warm water wegzakken. Een ritueel als geschapen om door het toevoegen van etherische olies en extra’s een therapeutische werking te bereiken.

Heated block: het warme marmeren blok na het bad rond de diepe ontspanning af. Zonder handdoek, heel natuurlijk en in de eigen tijd, kan het lichaam drogen en uitrusten zonder zijn innerlijke warmte te verliezen.

Wooden bench and patio: Wooden bench and patio: plaatsen voor meditatie. Geest en lichaam worden in harmonie gebracht.

Spill zone: geen beperkingen, geen aanwijzingen. Water wordt tot elixir – en zodoende tot een meditatief element.

DE PRODUCTEN
Elk van de zes kranen in ELEMENTAL SPA heeft een individuele naam. Op die manier krijgen ze een eigen identiteit die recht doet aan hun presentie in de architectuur. Er werd bewust op gelet, dat klank en indruk van de naam zowel het archaïsche als het rituele karakter weerspiegelen.
Voor de wastafel zijn er de kranen ITA (zonder Corian®) en IAM (met Corian®-kubus). KATA en NOTA zijn badkranen voor vrijstaande montage of wandmontage. In beide werd de nieuwe materiaalmix met Corian® gebruikt. Voor de douche is er SATI voor de plafond- en SANGHA voor de wandmontage, beide eveneens met Corian®-kubus.
Alle kranen in ELEMENTAL SPA zijn bestemd voor een bepaalde waterplaats ten behoeve van de afzonderlijke rituelen en vormen zo het uitgangspunt voor de hen omringende architectuur. In deze architectuur zet de heldere, kubusachtige indruk van de kranen zich voort. Het water laat sporen achter op de gebruikte materialen, die aan de bron als oorsprong herinneren. Om die reden werden overwegend archaïsche materialen gekozen, waarvan de oppervlakte door het gebruik verandert: Cortenstaal, koper en olijvenhout. Deze materialen vullen de modern aandoende esthetiek van edele materialen als marmer, Corian® of spiegelglas aan. Door de oorspronkelijke en eigentijdse materialen bewust af te wisselen, wordt een levendig contrast geschapen.

DE MATERIALEN
Cortenstaal: Cortenstaal, ook wel CORTEN-staal genoemd, kenmerkt zich door een oppervlak dat met een bijzonder dichte ijzeroxidelaag overtrokken is. Hierdoor verleent vocht het materiaal een bijzonder individuele, karakteristieke patina. Tevens beschermt de laag het staal tegen verwering. Daarom wordt Cortenstaal ook voor accentueringen in de architectuur en als materiaal in de kunst toegepast. Indien het materiaal – als in sommige sectoren van ELEMENTAL SPA – bovendien van een speciale koperlegering wordt voorzien,kunnen de sporen van het water nog nadrukkelijker worden geaccentueerd. Door het gebruik ontstaat een topografie van individuele reinigingsrituelen – elementair en modern.

Koper: Koper is een warm metaal met verschillende eigenschappen en een bijzondere uitstraling. In combinatie met water ontstaat er een laag van kopergroen en zodoende een eigen optische indruk. Als ligbadmateriaal wordt koper bovendien een therapeutisch effect toegedicht.

Marmer: Een nobel materiaal, dat desondanks oorspronkelijkheid uitstraalt. Massief, geslagen uit de schoot van een berg. Door zijn gewicht draagt marmer bij aan een gevoel van vertraging.

Corian® : overtuigt door zijn materialiteit: Een stabiel en waterongevoelig materiaal van acrylgebonden mineraal, dat oneindig veel designmogelijkheden met een extreem lange levensduur combineert.

Olijvenhout: De meubels in ELEMENTAL SPA zijn vervaardigd van olijvenhout in verschillende tinten. Het langzaam groeiende hardhout kenmerkt zich door bijzonder dichte, ongevoelige poriën. Olijvenhout verspreidt een natuurlijke warmte en heeft bovendien in vele culturele sectoren een spirituele betekenis. Terwijl al deze materialen een hommage aan het archaïsche en oorspronkelijke vormen, kunnen er door middel van decoratie gericht contrapunten worden aangebracht. Hoogwaardige voorwerpen, die het lineaire, eenvoudige en natuurlijke van de badkamerarchitectuur en de materialen gebruiken en decente luxe uitstralen.