The planned bathroom

SYMETRICS – ARCHITECTURE MODULES OPTIONS. In deze badkamer staat alles in contact met elkaar: de modules, de materialen, de architectuur.

THOMAS EDELMANN: Welk concept gaat achter het programma SYMETRICS schuil?
Benedikt Sauerland: Vaak worden elementen van een badinstallatie op ongelukkige wijze op de wand geplaatst. In de ruwbouw ontbreekt – afgezien van de elementen onder de stuck- laag – het verband met de andere elementen zoals de badkamer die pas later worden geïnstalleerd. Ook de vraag van de installateur aan de opdrachtgever: “Waar wilt u graag de handdouche?” helpt niet automatisch verder. Hoe moet men daarover beslissen? SYMETRICS biedt voor deze gevallen een soort layout aan. Voor elke graficus dient deze als reglement. Het bestaat uit hulplijnen waarmee vormgevende elementen juist kunnen worden geplaatst. Is hun relatie vastgesteld, merkt men geen raster meer maar alleen nog de zuivere installatie.

T.E.: Welke voordelen biedt een gemodulariseerd badprogramma?
B.S.: Het helpt de planner of de opdrachtgever bij het definiëren van gebruikersrelaties. In een huishouden met kleine kinderen of verschillend grote mensen kan men met de coördinaten van SYMETRICS verschillende hoogten vastleggen. Het helpt vooral bij het definiëren van productrelaties. Met montagerails kan ik verticale en horizontale afstanden controleren. Het basisraster van 60x60 millimeter is door de afdekplaat van een bedieningselement gedefinieerd. Extern opgelegde parameters leidden tot deze maat. Komen er bedieningselementen bij, wordt de gemeenschappelijke dragerplaat overeenkomstig vergroot. Wij raden bepaalde afstanden tussen de elementen aan.

T.E.: Welke zijn de gevolgen van de modularisering voor het design en de binnenarchitectuur?
B.S.: Met het repertoire van de afzonderlijke elementen zijn de verschillendste scenario’s mogelijk. Daardoor maakt SYMETRICS zich los van de traditionele serievoorstellingen die door de zogenaamde designlink waren gekenmerkt – de pure uiterlijkheid van een gemeenschappelijke noemer. In zoverre gaat het er niet meer om dat de kraan roept “kijk eens hoe mooi ik ben”. Architecten en badplanners vinden bouwstenen voor de veeleisende planning die tegelijkertijd meer veiligheid bij de realisatie bieden. Architecten zoeken producten die in hun planning worden gevoegd opdat een overtuigend globaal beeld kan ontstaan. Het zou contraproductief zijn mocht elk product in het concert van de badkamer belangrijk gaan doen.

T.E.: Welke scenario’s zijn met SYMETRICS in de toekomst denkbaar?
B.S.: Hoe complexer bepaalde taken van de kranen worden, hoe zinvoller elektronische besturingselementen zijn. Perspektivisch is een differentiëring van de besturingselementen en de afvoerpunten denkbaar. Daarbij is het voor ons belangrijk dat de kranen evolutionair veranderen en hun vertrouwde semantiek behouden blijft.

T.E.: Welke toekomstperspectieven ziet u voor de vormgeving in de badkamer?
B.S.: Het thema water biedt mogelijkheden die bijlange nog niet zijn uitgeput. Daar water zich in het bad bevindt, ontstaat daar een reeks projectiemogelijkheden. Daartoe behoren de domestificatie van natuurverschijnselen en nog veel meer. Zonder esoterisch te worden, kann men over transcendentale factoren van het menselijk leven nadenken: Als wij vaststellen dat wij voor 70 procent uit water bestaan en weten dat wij in staat zijn te denken en informatie op te slaan is het niet helemaal verkeerd aan te nemen dat water bij de opslag van kennis is betrokken. Wat dit voor het ontwerpen betekent, laten wij voorlopig in het midden.

Modularizing the range

T.E.: Is het begrip design de laatste tijd veranderd?
B.S.: Toen de sanitaire branche het design ontdekte, stonden vormvindingstaken, die sterk op de tijdsgeest waren gericht, op de voorgrond. Toen was men van mening dat men verschillende smaaksegmenten wou bedienen. Vandaag is het beeld veranderd. De producenten hebben hun programma’s opgeruimd. Ook ons zelf- besef is veranderd. Wij zien ons niet meer op de eerste plaats als vormvinder maar zoeken een conceptionele toegang tot de projecten. Andreas Dornbracht heeft ooit de vraag gesteld wat na de vorm komt. Gedurende jaren heeft men de designer geheroïseerd, het auteursdesign gestileerd. Mijn opvatting is dat men een solide prestatie moet leveren. Design moet zich op markten en mensen concentreren; het moet nieuwe thema’s openen en ontwikkelen. Ik werk sinds bijna 20 jaar bij Sieger Design en houd de sanitaire branche ervoor gepredestineerd nog verder dan de bereikte hoge status te gaan. Op dit ogenblik worden de producten geminimaliseerd en gedematerialiseerd.

T.E.: Worden vormen nog meer vervangbaar dan dit tot nu toe het geval was?
B.S.: Het gevaar bestaat absoluut maar niet als men zich sterker voor de vormgeving van beleveniswerelden inzet dan voor bijzonder geëxponeerde afzonderlijke objecten. Het is veel spannender een thema zoals “toegang tot het water” verder te ontwikkelen in plaats van steeds opnieuw hetzelfde te doen. Er zijn veranderde gebruikswijzen die een nieuwe aanpak vereisen. Vroeger neigden wij ertoe het potlood te slijpen en via de vormvinding een concept te vinden. Dit is vandaag ondenkbaar. De keuken die woonruimte is geworden, het bad dat zich van een natte cel tot een ruimte met een hoge levenskwaliteit heeft ontwikkeld: Dit alles verlangt dat men een concept uitwerkt en controleert vooraleer men met de gedetailleerde realisatie begint. De eisen die aan de architect en de planner worden gesteld, zullen stijgen. De badkamer zal verder veranderen. Het gaat erom de verschillende functiebereiken sterker aan elkaar te laten deelnemen.