Hva er en moderne klassiker?

Hva er en moderne klassiker, og hvilke stillingsverdi har klassikere i grenseoverskridende kultur? Det første arrangementet til Dornbracht Conversations (DC 1) besto av to paneldebatter og fant sted i mai 2008 i Iserlohn. Gerda Breuer, designer Stefan Diez, forfatter og kreativ rådgiver Sophie Lovell, kunstner Tobias Rehberger, kreativ leder Mike Meiré, designerne Dieter og Michael Sieger samt Andreas Dornbracht. Diskusjonen ble ledet av Dr. Oliver Herwig. Med Dornbracht Conversations innfører Dornbracht et nytt format: En plattform for diskurs mellom disiplinene arkitektur, design og kunst.