Public Intimacy

Dornbracht Conversations med tittelen "Public Intimacy" vier seg temaet oppmerksomhet og
kommunikasjon i spenningsfeltet mellom intimitet og offentlighet. Utgangspunktet for arrangementet er den spesielt intime utstillingssituasjonen på "ONE ON ONE" i Kunstwerken Berlin, en utstilling som sponses av Dornbracht. Med det aktuelle temaet "Public Intimacy" tar diskursserien opp samfunnsmessige utviklingstendenser og utforsker nærmere tapet og den nye lokaliseringen av det private. Dornbracht Conversations er en diskursplattform som siden 2008 har tatt opp til diskusjon aktuelle strømninger mellom design, arkitektur og kunst.