Tenke i andre baner.

Mike Meiré kurerer og presenterer objekter og gatekjøkken fra ulike deler av verden. En utstilling som viser den skulpturelle kvaliteten på autentiske gjenstander og deres kulturelle identitet. Dekontekstualiseringen tillater en betraktningsmåte med flere aspekter: av hvilke materialer er en slik kjøkkenenhet sammensatt, hvilken opprinnelse har de og hvordan kommuniserer de? Mike Meiré: „Fra denne typen feltforskning håper jeg at vi vil se en utvkling som fører til andre og nye uttrykksformer og som søker en estetikk som søker stilbrudd.”
Global Street Food ble første gang presentert innen for rammen av "Passasjer" i forbindelse med imm Cologne i 2009. Senere ble utstillingen vist under "Art Basel" i Vitra Design Museum.